Biatî

Tasavvuf Şairi, Şair

Ölüm
-
-

16. Yüzyıl tasavvuf şairlerinden. Hayatı hakkında yeterli bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ahdi'nin Gülşen-i Şuarâ tezkiresinde, ayrıca Hasan Çelebi tezkiresinde ve Ali Emirî'nin "Tezkire-i Şuara-i Amid"inde yer alan bilgilere göre Biatî; "Biatî-i Kalender" namıyla tanınmış, Kalenderî tarikatı müridi bir Diyarbakırlı tasavvuf şairidir. Şehrimizden 1522 civarında ayrılarak Edirne'deki Şeyh Baba Ali Kazvinî'ye intisab etmiştir. Güzel ahlaklı bir zat ve iyi bir şair olan Biatî'nin 1591 yılında Edirne'de vefat ettiği tahmin edilmektedir.

KAYNAK: TŞA, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 88), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör