Mehmet Vural

Araştırmacı Yazar, Felsefe Profesörü, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Akademisyen, Felsefe Profesörü, Araştırmacı-Yazar. 1968, Kayseri doğumlu. İlk ve ortaöğrenimi Kayseri’de tamamladı. Gazi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 1987’de; Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden ise 1992’de mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Mehmet Bayraktar’ın danışmanlığında hazırladığı “Günümüz İslâm Felsefesinde Gelenekçilik ve Modernleşme Problemi” isimli teziyle 1994’te yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca 1995’te Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında Prof. Dr. Nurten Gökalp’ın danışmanlığında “Muhafazakâr Siyaset Felsefesi” isimli tezle ikinci bir yüksek lisans daha yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalı’nda 1994’te başladığı doktora programından Prof. Dr. Mehmet Bayraktar’ın danışmanlığında hazırladığı “Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem” isimli teziyle 1998’de mezun oldu.

1992-1994 tarihleri arasında Çankaya Dikmen Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1 Nisan 1994 tarihinden 1 Nisan 2002 tarihine kadar Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslâm Düşüncesi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2000’de Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemleri Okulunda askerlik görevini tamamladı. 2004-2011 yılları arasında MEB’de ve TBMM’de görev yaptı.

7 Ekim 2011 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 19 Haziran 2012 tarihinde İslam Felsefesi alanında Doçent oldu. 31 Temmuz 2017’de ise Profesör unvanı aldı. Halen aynı fakültede görev yapmaktadır.

Dil ve Edebiyat Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Din ve Toplum Dergisi ve İslâmî Araştırmalar Dergisi Danışma Kurulu Üyesi, Türk Felsefe Derneği, İslâm Felsefecileri Derneği, Bilim Adamı, Aydın ve Akademisyenler Derneği, İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), EĞİTİM-BİR-SEN, Avrasya Demokrasi Derneği üyesi ve Elis Yayınlar Editörüdür.

İngilizce, Arapça ve Farsça dillerini bilmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

TELİF VE TERCÜME ESERLERİ:

 

1.                   İslâm Felsefesi Sözlüğü, Ankara: Elis Yayınları, 1. Baskı: Şubat 2004, 400 s.; 2. Baskı: Nisan 2011, 640 s.; 3. Baskı: Ekim 2016, 750 s.; 4. Baskı: Ocak 2020, 791 s. - ISBN: 978-975-8774-0-6

2.                   Vural, Mehmet (ed.), İslâm Felsefesinin Sorunları, Ankara: Elis Yayınları, 1. Baskı: Ekim 2003, 328 s. - ISBN: 975-8774-11-5

3.                   Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık, Ankara: Elis Yayınları, 1. Baskı: Şubat 2003, 144 s.; 2. Baskı: Şubat 2007, 192 s.; 3. Baskı: Şubat 2011, 208 s.; 4. Baskı: Şubat 2017, 224 s. - ISBN: 978-975-8774-00-5

4.                   Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1. Baskı: Şubat 2004, 248 s.; 2. Baskı: Şubat 2011, 256 s. - ISBN: 978-975-8190-72-0

5.                   Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders Kitabı 4, 5, 6, 7, 8, Mehmet Vural vd., Ankara: Koza Yayınları, 2004, 2005.

6.                   Vural, Mehmet (ed.), İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, Ankara: Elis Yayınları, 1. Baskı: Şubat 2009, 240 s. - ISBN: 978-975-8774-47-0

7.                   Hilmi Ziya Ülken’in Varlık Felsefesi, Ankara: Beyaz Kule Yayınları, 1. Baskı: Mayıs 2009, 184 s. - ISBN: 978-975-7131-41-0

8.                   Ian Richard Netton, Fârâbî ve Okulu, çev. Mehmet Vural, Ankara: Elis Yayınları, 1. Baskı: Aralık 2005, 160 s.; 2. Baskı: Kasım 2013, 160 s.; 3. Baskı: Eylül 2019, 165 s. - ISBN: 975-8774-30-1

9.                   Hilmi Ziya Ülken, Metafizik: Felsefe Dersleri 1, sad. Mehmet Vural, Ankara: Araştırma Yayınları, 2011, 188 s.

10.                İslâm Felsefesi Tarihi: İslâm Düşüncesinin Tarihsel Seyri, Ankara: Elis Yayınları, 1. Baskı: Şubat 2016, 541 s.; 2. Baskı: Ekim 2016, 3. Baskı: Şubat 2018, 560 s.; 4. Baskı: Eylül 2019, 606 s. - ISBN: 978-975-8774-90-6

11.                Vural, Mehmet (ed.), Düşünce ve Gelenek, Ankara: Hece Yayınları, 2016, 472 s. - ISBN: 978-605-9279-95-6 (M. Kazım Arıcan ve M. Enes Kala ile birlikte)

12.                Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Felsefe, Ankara: Elis Yayınları, 1. Baskı, Ocak 2018, 464 s.; 2. Baskı: Eylül 2018, 464 s.; 3. Baskı: Eylül 2019, 542 s. - ISBN: 978-605-9513-04-3

13.                Hilmi Ziya Ülken, İstanbul: DİB Yayınları, 1. Baskı, Mart 2019, 240 s. - ISBN: 978-605-7519-18-4

 

KAYNAKÇA: Mehmet Vural / Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık (2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Bilgi Teyidi (28.05.2020).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör