İbrahim Bergamavî

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
-
Burç

İslâm bilgini (D. ?, Bergama / İzmir - Ö. 1605). Sufi bir ailedendir. Tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. En son Sinan Paşa Darülhadîsine atandı. On yıl bu görevde kaldıktan sonra öldü. Tefsir, hadis, kelâm ilimlerinde ihtisas sahibi bir bilgin olarak tanındı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Envârü’l-Bevârik fî Tertîbi Teşrîhi’l-Meşârik, Nazmü’l-Ferâid fî Silki Mecmai’l-Akâid.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör