H. Ömer Kirazoğlu

Mimar, Düşünür

Doğum
Eğitim
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

Mimar, fikir adamı (D. 1916, Kayseri Ö. 1989, Medine / Suudi Arabistan). Kirazoğlu Hacı Ahmed Efendi’nin oğludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde yüksek mimar olarak mezun (1946) oldu. Bir süre serbest çalıştı. 1959 yılında Süleymaniye Câmii restorasyonunda şantiye şefi olarak hizmet verdi. Anadolu’nun pek çok yerinde Osmanlı stilinde câmiler inşa etti. Van, Rize, Erzurum, İstanbul İlâhiyat, Afyon ve Bursa İmam-Hatip Câmilerinde imzası bulunmaktadır. 1951-53 yılları arasında Dr. Ali Kemal Belviranlı ile İslâmın Nûru dergisini çıkardı. 1962-71 yılları arasında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde İslâm Sanatları dersleri verdi. Bu döneme ait ders notları Arapçaya çevrildi.

1971-75 yılları arasında TBMM Millî Saraylar Başmimarı olarak hizmet eden Kirazoğlu, 1976 yılında Kayınpederi Şeyh Mahmud Sâmi Ramazanoğlu ve ailesi ile birlikte Medine-i Münevvere’ye göç etti. 1981 yılından ölümüne kadar Ümmü’l-Kura Üniversitesine bağlı Hac Dairesinde uzman mimar olarak hizmetini sürdürdü.  

“Kirazoğlu, kendinle mahsus stili ile taklitten tahkike yükselebilmiş müstesna bir değerdir. Yeni malzemeyle şahsiyetli bir mimarı vücuda getirmek cehd ve gayreti taşımaksızın kibrit kutusu gibi Avrupa taklidi binalarla şehir ve kasabalarımızı İslâmî görünüşten uzaklaştıran binlerce mimarın mevcûd olduğu bir ülkede bir ucuzluk ve kolaylığa iltifat etmemiş olmasıyla da Kirazoğlu abidevî bir şahsiyettir.” (Kadir Mısıroğlu)

ESERLERİ:

İslâmiyet, Fatih ve Fetih Camii Ayasofya (1966), Birinci İstişâre (1980), İkinci İstişâre (1980), Hak Elçisi Hz. Muhammed (1981), Birlik Dirlik (1984), Güzel Ahlâk (1984), Peygamberimize Selâm (1985).

HAKKINDA: H. Kâmil Yılmaz / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 26, 2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör