İbrahim Artuk

Nümismat, Yazar

Ölüm
23 Şubat, 1993
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Nümismat, yazar. (D. 1915, Şam / Havran sancağı – Ö. 23 Şubat 1993, İstanbul). Babası, Havran Bidayet Mahkemesi Reisi, Mardinli Hacı Mehmet Emin Bey’in oğlu olan Müdde-i Umumi ve Divan-ı Harb-i Örfi’de Mustantik Kâmil Bey’dir. Mardin Gazi Paşa İlkokulu’nu, Gaziantep Ortaokul’unu ve Kütahya Lisesi’ni (1939) bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde (1944) yaptı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri sikke bölümünde çalışmaya başladı. Bir ara Ankara Etnografya Müzesi’nde para uzmanı olarak da görev yaptı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde bağımsız bir İslâmî Sikke Bölümü kurdu.

İbrahim Artuk, 1946 yılında Arkeolog, Nümismat ve Filolog Cevriye Arsanu ile evlendi ve bu evlilikten halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk dünyaya geldi. Artuk, yaptığı resmi görevlerin yanında kimi dergilerde “Âmid'in Eyyuplu Salâhaddin Tarafından Fethi ve Son Nisanoğlu'nun Akibeti” (Kara-Amid Dergisi, S. 1, 1956), “Diyarbakır ve Mardin'in Bazı Önemli Yapıları” (Tarih Enstitüsü Dergisi. S. 2. İstanbul 1971), “Diyarbekir (Âmid)'de Ebu Feth Melikşah Adına Yazılmış Kitâbeler ve Şehrin Selçuklu İmparatorluğu'na İlhakı” (Bülten, S. 2, 1977; S. 3, 1978), “Diyarbekir'de Ebu Şuca' Muhammed b. Melikşah Zamanında Yapılan Bir Yapı Kitâbesi ile Onun Namına Kesilen Bazı Sikkeler” (Türkiyat Mecmuası, S. 17, İstanbul, 1972), “Hasankeyf-Amid Artukluları Paraları” (Kara-Amid. c.l, s.2, 1960) gibi bilimsel yazılar yayımladı.

Artuk, yurtiçinde ve yurt dışında verdiği çeşitli konferanslarla da tarihimize pek çok konuda ışık tutmuş, bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Prof. Dr. İsmet Çetinyalçın ve Cevriye Artuk ile Türk Nümismatik Derneğini kuran ve çeşitli derneklerin kurucu üyeleri arasında yer alan İbrahim Artuk, yurtdışında The American Numismatic Society, Royal Numismatic Society ve Oriental Numismatic Society üyesiydi.

ESERLERİ:

Mardin Artukoğulları Tarihi (1944), 

Kanuni Sultan Süleyman Adına Basılan Sikkeler (1966), 

Osmanlı Nişanlan (Çevriye Artuk ile, 1967), 

lstanbul Arkeoloji Müzeleri (1968), 

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Katalogu (Çevriye Artuk ile, 1968),

  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirindeki İslâmî Sikkeler 1 (Cevriye Artuk ile, 1970).

KAYNAKÇA: Cevriye Artuk / İbrahim Artuk’un Biografisi ve Eserleri (İstanbul 1988),   Cevriye Artuk / İbrahim Artuk, Nümismatik Uzmanı (Tıp Tarihi Araştırmaları, Sayı:3, 1989), E. Atak / Ölmeyen Nümismatlar-İbrahim Artuk (Koleksiyon Mecmuası, 1978, 4 / 42), Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (Cilt: 2, 1986), Esin Karlıkaya-İbrahim Başağaoğlu / Nümismat, Epigraf ve Tarihçi İbrahim Artuk (1915-1993) Hayatı ve Çalışmaları (Makalelerle Mardin IV, Önemli Simalar-Dini Topluluklar, Hazırlayan: İbrahim Özcoşar, 2007), Mehmet Emin Artuk / İbrahim Artuk’un Artukoğulları Sikkeleri Tarihi ve Sanatı Üzerindeki Çalışmaları (I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildirileri (C: I, 2008), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2017).

 

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör