Durmuş Ali Kayapınar

Tefsir Profesörü, İlahiyatçı

Doğum
15 Ekim, 1937
Ölüm
02 Mayıs, 2011
Eğitim
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü
Burç

İlahiyatçı, tefsir profesörü (D. 15 Ekim 1937, Gücer köyü / Konya – Ö. 2 Mayıs 2011, Konya). İlkokulu köyünde, İmam-Hatip Okulu orta ve lise kısmını Konya’da okudu. 1960 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi. 1964’de mezun olarak Adana İmam-Hatip Lisesi’ne atandı. Burada Meslek Dersleri Öğretmenliği, Müdür Yardımcılığı ve Başyardımcılığı görevlerinde bulundu. 1967 yılında Bağdat’a gitti. Bir yıl Külliyetü’l-Lügat’ın son sınıfına devam etti ve buradan mezun oldu. İkinci yıl Kısmü’l-Macistir sınavını kazanarak bir yıl İslam tarihi konusunda master yaptı. İki yıllık süresi dolduğu için masterını tamamlamadan ülkesine döndü. Döndükten sonra askerliğini yaptı. 1970’te askerliğini Yd. Üstğm. olarak tamamladı. Dönüşte Karaman İmam-Hatip Lisesi’ne meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. Burada bir buçuk yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1973 şubatında Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nce Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi olarak atandı. Enstitü fakülteye dönüşünce de Tefsir Bilim Dalı’nda 17.10.1986’da Doktora, 11.10.1989’da Doçentlik ve 21.5.1997’de Profesörlük payelerini aldı.  15.10.2004 yılında yaş haddinden emekli oldu. 02.05.2011 tarihinden Konya’da vefat etti.

Telif ve çeviri eserleri dışında, çeşitli dergilerde; İ’râbü’l-Kur’ân’a Giriş, İ’râbü’l-Kur’ânlarla Me’âni’l-Kur’ânlar Arasında Bir Mukâyese, İ’râbü’l-Kur’ân Literatürü, Me’âni’l-Kur’ân Literatürü, Zeccâc’a Nisbet Edilen İ’râbü’l-Kur’ân, İbnü Atıyye, Tefsîri ve Özellikleri, Mekkî b. Ebî Tâlib-Asrı-Hayatı ve Eserleri gibi başlıklarda çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.

ESERLERİ

Telif: Saldırılar Karşısında Ebedî Mu’cize Kur’an-ı Kerîm - I Tefsir Problemleri, Saldırılar Karşısında Ebedî Mu’cize Kur’an-ı Kerîm – II Tefsir Usûl ve Târihi, Kur’an Semantiği, Cum’a Risâlesi (Zuhru Âhir Meselesi).

Tercüme: Saldırılar Karşısında Gerçek İslâm (Muhammedü’l-Arabî et-Tebânî’den),

İslâm Dînini Tehdîd Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik (M. Saîd Ramazan el-Bûtî’den), İslâmda Eğitim Metodu (Muhammed Kutub’dan), İslâmda Mal ve İdare (Abdülkadir Ûdeh’ten), Üstâd Mevdûdî (Muhammed el-Bennûrî’den).

KAYNAKÇA: Türkiye Yazarlar Birliği / Türkiye Kültür Sanat Yıllığı (2012), Prof. Dr. Durmuş Ali Kayapınar (durmusalikayapinar.com, 12.04.2012), Makaleler (durmusalikayapinar.com, 12.04.2012), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2018).

 

 

 

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA MEZHEPSİZLER DİYOR Kİ

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA MEZHEPSİZLER DİYOR Kİ

 

Prof. Dr. Durmuş Ali KAYAPINAR

 

“Müslümanlar bir DİN DEVRİMİ’ ne şiddetle muhtaçtır. Bütün ıslahatın dayanağı, ancak Din’de yapılacak ıslahattır.” 

bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, sayfa: 30. Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 13)

 

“İslam hükümetleri Din ile Siyaset’i birbirlerinden ayırmaya mecbur kalacaklardır.”

 bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, sayfa:  96. Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 17)

“Müctehid İmamlar, kendilerini Din Vazı’ı=ALLAH zannetmesinler”

bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi:  İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, sayfa: 159. Durmuş Ali Kayapınar:  İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 8)

 

“Dört İmamı taklit etmek küfürdür. Onları taklit edenler; basiretsizdir, cahildir, ahmaktır, sapıktır tefrikacı, fitneci ve amelleri boşa giden müflislerdir. Mezhepliler; Allah’ı bırakıp da, papazlarını, hahamlarını kendilerine ilah ve Rab edinen (Hıristiyan ve Yahudi)ler gibi, mezheb imamlarını kendilerine ilah ve Rab edinmişlerdir.”

 bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi:  Mana olarak İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i sayfa: 83, 156.  Durmuş Ali Kayapınar:  İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 8, 9, 11, 80, 81, 84, 93, 94. Hel’li-müslimü mültezimün bi’ttiba’ı mezhebin muayyenin: veya Kürras takma adlı kitap, sayfa: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Hayrettin Karaman: İslam Hukukunda İctihad, sayfa: 214)

 

“Dört imam birer put, onlara uyanlarsa birer putperesttir.”

bkz (Durmuş Ali Kayapınar:  İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa:11,  94. Bakara 168 ve 104’de müşrikler hakkındaki ayetlerin Müslümanlar hakkında gösterilmesi, Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi:   İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, sayfa: 156. İslam Hukukunda İctihad, sayfa: 214)

 

“Mezhepliler kur’an’dan bile yan çizmişlerdir.”

 bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, sayfa: 83. Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 20.)

 

“Dört mezhep, kusursuz Rasûlüllâh’a; kusurlu imamların açtıkları (harp) cepheleridir.”

bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, sayfa: 82.)

 

“Dört mezhep üzerine yazılmış kitaplar birer “KÜFLÜ KİTAP”tır.”

bkz ( Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslamın Bir Noktaya Cem’i, sayfa: 106. Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 195,198.)

 

“İslam Dini, bir bedevi arabın birkaç dakikada öğrenebileceği basitliktedir. İslam’ın bir hukuk sistemine sahip olduğu yalandır.”

bkz (Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa:11, 21,  85, 86, 89, 109.Elhücendi: Kurras, Syf:16.)

 

“İctihad yapmak gayet basittir. Bunun için Arapçayı bile bilmeye hacet yoktur. Birisi sana birkaç hadis kitabını bildiğin bir dilde anlatıverse, ictihad yapabilirsin.”

bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, Sayfa:138, Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 65, 67.)

 

“Hanefi Fıkh’ı, İslam’la hiçbir ilgisi olmayan ve İncil’e benzeyen bir şeydir.”

bkz  (Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 200, 254.)

 

“Mezhepliler, birer ürküp kaçan eşektirler. Yalanlarını kılıflayan inatçı ve uydu; ama Hakk’ın değil, şeytanın uydusu kişilerdir.

 bkz (Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 92, 158, 170. Elhücendi: Kürras, Sayfa: 24,25, Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam Hukukunda İctihad, Sayfa: 214. A’raf: 179.)

 

“Adam Muhammedi olmayı bırakıyor da, Hanefî veya Şafi’î oluyor, ne tuhaf şey… Herhangi bir mezhebe bağlanan, ondan başkasını görmez. Onun gözünde, Kitap, Sünnet, Din… hepsi o mezheptir.”

bkz(Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, Sayfa:169. Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Syf:7, 33.)

 

“Mezheplilerin iman konusunda bildikleri şundan ibarettir: Allah birdir ve göktedir. Peygamber semaya çıkarak Allah’ı gördü.”

bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslamın Bir Noktaya Cem’i, Sayfa: 139, Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 31.)

 

“Eli tesbihliler, sefihtir, alçaktır, sapıktır, bid’atçıdır.”

bkz (Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa:198,199.)

 

“Sala vermek sapıklıktır. Sala veren müezzin müşriktir.”

 bkz (Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa:198.)

 

“Teravih namazının sekiz rek’atından fazlasını kılmak haramdır.”

 bkz (Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa:199

 

“Farz namazların kazası caiz değildir. İnsana kabrinde, tabi olduğu mezhep ve girdiği tarikattan soru sorulmaz.”

 bkz (Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Syf: 45–90, 122-197. Hayrettin Karaman: En-Nusüs’ul-Fıkkıyye, Syf: 9.)

 

“İmam-ı A’zam, ezberinde birkaç hadisten başka hiçbir şey bulunmayan bir cahildir.”

 bkz (Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa:253)

 

“Usul-ü Fıkıh, dört imamın sözlerini doğrulamak, Kitap ve Sünnet’le amel etmeyi terk ederken mazeret ileri sürmek için vaz’ edilmiştir.”

 bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslamın Bir Noktaya Cem’i, Sayfa: 106 Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa: 30.)

 

“İmam-ı Şafi’i, bir adamın kendi kızıyla nikâh yapmasını caiz gören bir adamdır.”

 bkz Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa:200, 272.)

 

“Mezhepleri birleştirme işi son derece basit bir iştir. Bunu yapmak Müslümanların boynuna borçtur.”

 bkz (Durmuş Ali Kayapınar: İslam Dinini Tehdid Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik Ter. Sayfa:256.)

 

“Gerek fıkıhçıların ve gerekse diğerlerinin: “fıkıhçılardan başka hiçbir kimse için şu helaldir, bu haramdır demesi caiz değildir” gibi sözleri: Yahudi ve Hristiyanlar’da Tevrat ve İncil’in hükümlerini papaz ve hahamlardan başkaları anlayamaz şeklindeki inancın bize intikal ettiğini göstermektedir. Bu ise aynı mevzuda onların yolunu tatbik etmek demektir.”

bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, Sayfa:83.)

 

“Zamanımız bir mezhebe saplanıp kalarak diğerlerini nazar-ı itibare almayacak zaman değildir.”

bkz (Sayın Karaman Osmanlıca’dan sadeleştirdiği bu kitabın kapağında yer alan ve ne amaçla yazıldığını gösteren bu cümleyi kitabın kapağından çıkararak kitabın asıl amacını gizlemiştir. Bkz: Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, Sayfa:21)

 

“İslam’ın kurtulması herhalde (Telfik) şeklinde olacak bir ıslahata bağlıdır; bu olmadıkça İslam’ın kurtulma çaresi kabil değildir.”

bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikii ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, Sayfa:23.)

 

“Bu dinin salikleri körü körüne şunun bunun düşünce ve reylerine saplanmışlar, şeytanın yolu olan tefrika yolunu tutmuşlar, mezheplerin ayrılığı, sonradan ortaya çıkmış bulunan TARİKAT ve meşreplerin farklılığı dolayısıyla birbirlerine amansız düşman olmuşlardır.”

bkz (Hayrettin Karaman’ın Sadeliştiresi: Küçük bir tasarrufla İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, Sayfa: 25,26.)

 

“DÜRZÎ ve NUSAYRİ mezheplerine ait bulunan kitaplar adeta esans mahfazaları, mücevherat sandıkları gibi kıymetlidir.”

 bkz(Hayrettin Karaman’ın Sadeleştirisi: İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Mezahibin Telfikı ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i, Sayfa: 63.)

KAYNAK: Makaleler (durmusalikayapinar.com, 12.04.2012),

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör