İ. Hakkı Sunata

Asker, Anı Yazarı

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Asker, anı yazarı (D. 1892, İstanbul – Ö. ?). Vefa İdadisini (lise) bitirdi, İstanbul Darülfünununu (Üniversitesi) Hukuk Fakültesinde okudu. Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında fakültenin ikinci sınıfında iken askere alındı. On ay eğitimden sonra, o sırada bütün şiddetiyle sürmekte olan Çanakkale Savaşı’na gönderildi. Tuttuğu notlarla Çanakkale Savaşı’nın sonuna kadar olan anılarını ayrıntılı olarak yazdı. Daha sonra Doğu Cephesi’nde önce Ruslarla iki yıl, Ruslar doğu cephesinden çekildikten sonra, Ermenilerle olan çatışmalarını anlattı. Anı kitabının adı Gelibolu’dan Kafkaslara (2003)’dır.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör