Mehmet Tevfik Biren

İktisatçı, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
11 Şubat, 1956
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

İktisatçı, devlet adamı (D. 1867, İstanbul – Ö. 11 Şubat 1956, İstanbul). Lise öğrenimini Mülkiye Mektebi idâdî kısmında yaptı. Mülkiye Mektebinin yüksek kısmını 1885’te birincilikle bitirdi. Mabeyn-i Hümayun (Yıldız Sarayı) ikinci kâtipliğine atandı. On iki yıl bu görevde kaldıktan sonra 1897’de Kudüs mutasarrıflığı, 1901’de Selânik, 1902’de Konya, 1904’te Yemen valiliği yaptı. 1906’da Divan-ı Muhasebât (Sayıştay) başkanlığına, 1909’da Şura-yı Devlet üyeliğine atandı. İstanbul Hukuk Mektebinde Anayasa Hukuku profesörlüğü yaptı. I. Damat Ferit kabinesinde Maliye bakanı olarak görev yaptı. 16 Kasım 1922’de emekliye sevk edildi. 1943’e kadar Yüksek Mühendis Mektebinde İktisat profesörü ve ordinaryüs profesörü olarak çalıştı. İktisat Prensipleri adlı eseri basılmıştır (3 cilt, 1930, 1936, 1940).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör