Mesîhî

Hattat, Şair

Burç

16. Yüyıl Diyarbekirli şair ve hattatlardan. Ermeni şairlerindendir. Tah­silini memleketinde tamamladıktan sonra, ticarete atılmıştır. Farsça şiirler de yazan Mesih; aynı zamanda devrin tanınmış hattatlarındandı.

Ticaret amacıyla birçok yerler gezen Mesihî, bu arada İstanbul ve Edirne'ye de uğramış ve son olarak Venedik'e yerleşmiş, 970 (M. 1562) tarihinde orada ölmüştür.

KAYNAK: Eşa, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 88), Serkan Kalpak / Diyarbakırlı Hattatlar (D.Ü.İlahiyat Fak.Lisans tezi, Diyarbakır, 2004). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör