Külhaşzâde Rahmi

Şair

Ölüm

Şair (D. 1877, Küpeli köyü / Sivas - Ö. 1911, Sivas). Çocukluğu köyde geçti. Öğrenim görmediği halde güçlü bir şair olarak kabul edildi. Himaye gördüğü Sivas valisi Reşit Akif Paşa’nın “Sivas Gazetesi Muharriri” sıfatıyla bağladığı maaşla geçimini temin etti. Duyarlıklı ve coşkun bir şair olan Rahmi, aşk ve şevkinden daima ağlar, içini yakan ilahi bir aşkın etkisiyle gazeller, koşmalar yazar, bu suretle içinin alevini dışarıya dökerek gezerdi. Doğuştan şair yaratılışlı ve lirik bir şair olarak, Divan ve halk şiiri tarzındaki şiirlerinde millî ve toplumsal konuları da işledi. Bir güzele aşık olmuş, bunun sonucunda kendini içkiye ve uyuşturucuya vermişti. Henüz otuz dört yaşında iken öldü.

Vehbi Cem Aşkun onun için “İstanbul’da yetişip, tahsil görseydi, biraz da müsâdei bahta mazhar olmuş olsaydı çok değerli bir şair olurdu” demekte onu “gün görmeden açılan ve paymâl olan bir gonca-ı zekâ” olarak nitelendirmektedir. Şiirleri İbrahim Aslanoğlu tarafından, Külhaşzade Rahmi adıyla kitap haline getirilerek, 1967 yılında Sivas Valiliği Halk Eğitimi Başkanlığınca yayımlandı.

HAKKINDA: Alim Yıldız / Sivaslı Şairler Antolojisi (2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör