Türkân Kejanlı

Mühendis, Mimar, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Mimar mühendis, akademisyen. 1967 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Diyarbakır’da tamamladı. Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdikten (1989) sonra, master çalışmasını mimari tasım alanında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Fakültesinde tamamladı (1994). Doktorasını, aynı yerde, şehir planlaması alanında yaptı. (2004). Yüksek lisans tezi: "Diyarbakır’da Turizm Potansiyeli ve Hasan Paşa Hanı’nın Konaklama Amaçlı Kullanımının İrdelenmesi." Doktora tezi: "Anadolu’da Kale Kentler ve Koruma Sorunları: Diyarbakır Kale Kenti."

Makaleleri, 1994 yılından itibaren TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Temsilciliği Haber Bülteni, Ev Kültür Dergisi, Yapı Dergisi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, e-sosder (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi), Best (Bina Elektronik Sistem Teknolojileri Dergisi), Diyarbakır Mimarlar Odası Şube Bülteni, NWSA (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi), Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi gibi bülten ve dergilerde yayımlanmıştır.

"1. Uluslararası Nebiler, Sahabeler, Azizler ve Krallar Kenti Diyarbakır Sempozyumu" (Diyarbakır Valiliği, 25-26 Mayıs 2009), "Uluslararası Hanlar ve Kervansaraylar - Geleneksel ve Modern Mimaride Taş Sempozyumu" (Antalya, 29-30 Kasım 2007) gibi çok sayıda sempozyuma ,"Diyarbakır’da Sur içinin Tarihi Gelişim Evreleri”, Diyarbakır Hasan Paşa Hanının Yeniden İşlevlendirilerek Konaklama Amaçlı Kullanıma Uygunluğunun İncelenmesi gibi bildiriler sundu. Ayrıca, "Diyarbakır: Müze Şehir" (1999) adlı kitapta bölüm yazarlığı, "Diyarbakır Ansiklopedisi"nde (2013) madde yazarlığı yapmıştır. Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

HAKKINDA: İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör