Memmed Hâdi

Şair

Ölüm
-

Şair (D. 1879 Şamahı / Azerbaycan - Ö. 1920). Küçük yaşta Arapça, Farsça, Doğu edebiyatı ve felsefesini öğrendi. Şamahı’da 1902’deki depremden sonra, Kürdemir ilçesine yerleşti ve burada bir okul açtı. 1905’ten itibaren Heşterhan’da çıkan Burhan-ı Terakki adlı gazetede yazıları çıkmaya başladı. Daha sonra bu gazetenin redaktörü oldu. Bakü’de çıkmakta olan Hayat, Füyûzat, Tezehayat, Hakikat, İttifak, Terakki gibi gazete ve dergilerde görev aldı. Azerbaycan edebiyatında romantizmin temsilcisi sayıldı. 1911-14 yılları arasında İstanbul’a gitti ve Anadolu’daki fikrî ve edebî hayat ile tanıştı.

Türkçülerin safında yer aldı, Selanik’e sürüldü ve daha sonra da Bakü’ye döndü. İstanbul’da iken Tanin ve Servet-i Fünûn gibi mecmualarda yazıları yayımlandı. Azerbaycan’a döndükten sonra Türkiye ve İran’da meydana gelen istiklal mücadelelerini destekledi ve Azerbaycan’ın özgürlük savaşına katılması için gayret gösterdi. Nizami, Ömer Hayyam, Hafız gibi klasiklerden tercümeler yaptı. Eserleri, ölümünden sonra Bakü’de yayımlandı.

ESERLERİ:

Seçilmiş Eserler (1979), El Feryadı (1980).

KAYNAK: Zeynelâbidin Makas / Çağdaş Azerbaycan Şiiri Antolojisi (1992), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör