Pehlivan İbrahim Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Vali, Osmanlı Valisi, Devlet Adamı

Ölüm
-
Diğer İsimler
İbrahim (asıl adı), Baba Paşa

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerindendir. Asıl ismi İbrahim ve şöhreti Pehlivan olup "Baba Paşa" lakabıyla da tanınmıştır.  Orduya katılarak savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle kapıcıbaşı ve mirimiran olmuştu. 1809'da vezirlikle Rakka valisi oldu. 18 Haziran 1810'da Hacıoglu muharebesinde Rusya'ya esir düştü. 1813'te esaretten dönerek Sivas ve ardından Erzurum valisi ve 1816'da Diyarbekir valiliğine getirildi. Burada yaklaşık altı ay görev yapıp, ardından bir yıl da İnebahtı valiliği görevinde bulunduktan sonra 1820/21'de vefat etti.

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 2, s. 41), Abulgani Bulduk / Diyarbekir'in Acemler'den Fethini Müteakib Gelen Valilerin Terâcim-i Hallerini Mübeyyin Tarihçe (s. 275). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör