Mehmet Ali Kapar

İslam Tarihçisi

Eğitim
Konya Yüksek İslâm Enstitüsü (Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

İslâm tarihi araştırmacısı. Konya Yüksek İslâm Enstitüsü (1974) mezunu. Doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1986) tamamladı. Bölüm başkanlığı yaptı. SÜ İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü İslâm Tarihi Anabilim dalında profesördür.  

Makale ve bildirilerini, İslâmî Araştırmalar, TDV İslâm Ansiklopedisi, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Diyanet İlmi Dergi, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları dergi ve kitaplarında yayımladı. Kutlu Doğum Haftalarında konuşmacı oldu.

ESERLERİ:

Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebetleri (1993), İslâm’ın İlk Döneminde Bey’at ve Seçim Sistemi (1998), Halifeliğin Emevilere Geçişi ve Verasete Dönüşmesi (1998).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör