Besim Atalay

Eğitimci, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
Darülmuallim (Yüksek Öğretmen Okulu)

Eğitimci, yazar, siyaset adamı (D. 1882, Uşak - Ö. 1965, Ankara). İstanbul’da medrese öğrenimi görerek Çarşambalı Hacı Ahmed Efendi’den ders aldı. Darülmuallimi (Yüksek Öğretmen Okulunu) bitirdikten (1912) sonra Konya, Trabzon ve Ankara okullarında öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Ardından Maraş, İçel, Uşak ve Niğde Millî Eğitim Müdürlüklerinde bulundu. Silifke’de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kurarak Silifke ve Uşak’ta Millî Mücadele çalışmalarına katıldı. 1. ve 7. dönem Kütahya milletvekilliği yaptı.

Arapça ve Farsçayı iyi bilen Atalay, 1937-42 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde öğretim üyesi olarak Farsça okuttu. Türk diline ait bazı önemli eserleri yayımladı. Uzun süre Türk Dil Kurumu çalışmalarına katıldığı halde sonradan bu kurumun dil politikasına karşı çıktı. Şiirleri ve bazı edebî eserleri de bulunan Atalay, bir Türkçü ve Türkçeci olarak verdiği inceleme eserleriyle tanınmıştır.

ESERLERİ:

Bektaşilik ve Edebiyatı (1921), Türk Zaferine Armağan / Hilafet Saltanat ve Cumhuriyet Hakkında (1923), Maraş Tarihi ve Coğrafyası (1923), Müslümanlara Öğütler (1923), Baş Belaları (oyun, üç perde 1927), Türk Dil Kuralları (1931), Onuncu Yıl Destanı (1933), Suna ile Çoban Hikâyesi (1939), Türkçemizde Men / Man (1940), Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerinde Bir Deneme (1942), Divan-ı Lügat’it Türk (çeviri tıpkı basım, 5 cilt, 1939-43), Et Tuhfetü’z-Zekiye fi’l Lugati’t Türkiye (çeviri tıpkı basım, 1946), Türkçe’de Kelime Yapma Yolları (1946), Müyessiretü’l-Ulûm (çeviri tıpkı basım, 1946), Eş-Şuzûrü’z-Zehebiye ve’l Kitabü’l Ahmediye fi’l Lügat’it Türkiye Çevirmesi (1949), Senglah Lugat-ı Nevaî (tıpkı basım, 1950), Arapça ile Türkçe’nin Karşılaştırılması (1954), Türk Dili ve İbadet (1961), Kur’an Tercümesi Tanrı Kitabı (1962), Hayvan Hikâyeleri ya da Hayvanlardan Öğütler (1962), Türk Dilinde Ana Kelimeler veya Türkçe’de Türetme Sözlüğü (1967), Abuşka Sözlüğü (1970).

HAKKINDA: Yurt Ansiklopedisi (c. X, 1984), Nuri Yüce / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 4, 1991), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi – Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Birsen Pekçolak – Zeki Büyüktanır / Homeros’tan Günümüze Anadolu Destanları (2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör