Mehmet Ağaoğlu

Profesör, Akademisyen, Sanat Tarihçisi

Doğum
24 Ağustos, 1896
Ölüm
04 Temmuz, 1949
-
Eğitim
Moskova Üniversitesi Doğu Araştırmaları Bölümü
Burç

Sanat tarihçisi, akademisyen, profesör (D. 24 Ağustos 1896, Revan – Ö. 4 Temmuz 1949). Ünlü politikacılar ve bilim adamları yetiştirmiş Ağaoğlu ailesindendir. İlk ve ortaöğrenimini 1904’ten itibaren Rus jimnazında yaptı, Rusçayı öğrendi. 1912’den itibaren Moskova Üniversitesi Doğu Araştırmaları Bölümünde İslâm devletleri tarihi, felsefesi ve dilleri tahsiline başlayarak 1916’da edebiyat dalından mezun oldu. İslâm uygarlığının en parlak veriminin İslâm sanatı olduğuna inanması dolayısıyla Rusya içinde ve dışında seyahatler yaparak Türkistan, İran, Irak, Suriye ve Anadolu’daki eserleri inceledi. Bu arada Türkiye’ye yerleşmiş olduğundan, İstanbul Darülfünununda Türk ve İslâm tarihi derslerine devam etti. Aynı yıllarda İstanbul Âsâr-ı Atîka (Arkeoloji) Müzesi Müdürü Halil Edhem’in (Eldem) dikkatini çekti. Müzeleri teşkilatlandırmayı düşünen ve bu müesseseleri idare edecek genç elemanların yetişmesine büyük önem veren Halil Bey, onun bir Batı üniversitesinde daha iyi yetişerek ileride Türk ve İslâm Eserleri Müzesinin başına geçmesini tasarlamıştı. Mehmet Ağaoğlu bunun üzerine Berlin’e gitti; orada sanat tarihçisi, mimar ve arkeolog E. Herzfeld ile İslâm tarihçisi H. Becker’in derslerine devam etti. 1923-24 yıllarında Jena Üniversitesinde H. Dörpfeld, R. Von Zahn ile Koch’tan klasik arkeoloji, erken Hıristiyan ve Batı Avrupa sanatları okudu. Oradan da Viyana Üniversitesine geçerek Avusturyalı Doğu sanatları uzmanı ünlü J. Strzygowski’nin yanında üç yıl çalışarak 1927’de felsefe doktoru oldu.

İstanbul’a dönüşünün ardından (1927) o yıllarda Çinili Köşk’te bulunan İslâm eserleri koleksiyonunun başına geçti. İstanbul Darülfünûnunda İslâm sanatı tarihi müderris muavini (doçent) oldu. Bir yıl sonra da müzeler idaresine devredilen Türk ve İslâm Eserleri Müzesi müdürlüğüne getirildi. 1929’da Amerika Birleşik Devletleri’nde, Detroit Sanat Tarihi Enstitüsünün daveti üzerine, bu enstitünün Yakındoğu bölümünü kurmakla görevlendirildi. Kısa bir süre içinde mükemmel bir İslâm sanatları koleksiyonu meydana getirdi. Michigan Üniversitesinde yeni kurulan İslâm Sanatı Tarihi Kürsüsünün başına davet edildi (1933). Bu kürsüde önce öğretim görevlisi, sonra da profesör olarak 1938’e kadar ders verdi. 1935 ve 1938’de Princeton Üniversitesinde misafir profesör olarak çalıştı. 1934’te Firdevsî’nin ölümünün 1000. yılı münasebetiyle Tahran’da yapılan anma töreninde Michigan Üniversitesi ve Detroit Sanat Tarihi Enstitüsünü temsil etti. 1937’de San Fransisco’da İslâm sanatı sergisi düzenledi. 1940’tan 1947’ye kadar eskiden beri tasarladığı on iki ciltlik İslâm maden eserleri hakkındaki bir Corpus’un hazırlanması ile uğraştı ve birinci cildini tamamladı. Bir taraftan da sergiler düzenleyip müze katalogları hazırladı. Mehmet Ağaoğlu 1934’te, Michigan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü yayın organı olarak Art Islamica adlı büyük bir sanat dergisi çıkarmaya başladı ve 1938’e kadar dört cildini yayımladıktan sonra derginin idaresini R. Ettinghausen’e bıraktı.

Amerika’da düzenlenmiş sergilere dair üç katalogundan başka kırk dört Türkçe, Almanca ve İngilizce makalesiyle birçok kitap tahlil ve tanıtma yazısı basıldı. Bunlarda, onun daha çok Türk ve İslâm küçük sanatları üzerine eğildiği, halı, maden, ahşap, kapkacak ve minyatür sanatlarına dair çalışmalar yaptığı dikkati çeker.

ESERLERİ:

Persian Bookbindings of the Fifteenth Century (1935), Sawafid Rugs and Textiles, The Collection of the Shrine of Imâm ‘Ali at al-Najaf (1941).

KAYNAKÇA: Semavi Eyice / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 1, 1988, s. 466), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör