Mehmet Tevfîk

Bürokrat

Doğum
Ölüm

Bürokrat (D. 1851, Diyarbakır  – Ö. 1890, Diyarbakır). Mustafa Sıtkı Efendinin oğlu, Ziya Gökalp’in babasıdır. Annesi ise Müftü Derviş Efendinin kızı Hatice Hanımdır. Babası ile zamanının tanınmış ilim adamlarından dersler alarak yetişti. 1873 yılında Vilayet Evrak Müdürü olarak çalışmaya başladı ve on iki yıl bu görevi yaptı. Aynı zamanda Vilâyet Matbaası Müdürü olarak haftalık Vilayet gazetesini çıkardı, bu gazetenin başyazarlığı ile Meclis-i İdare-i Vilâyet Müddei-i-Umûmîliği’ni birlikte yüttü. Anılan bu üç resmî görevinden başka, Matbaa Komisyonu ile Sicill-i Ahlâk Komisyonu’nda da, başkanlardan sonra gelen birinci üye olarak görev yaptı.

M. Tevfik Efendi, Diyarbekir ilinin yeniden tarihini yazdı ve risale (küçük kitap) olarak yayımlayarak Diyarbakır Vilâyet Salnamesi (bir tür yıllık)’ne ekledi. 1877 yılında mülkiyede “Sâlise” rütbesini aldı. Daha başarılı hizmetleri nedeniyle rütbesi “Sâlise”den “Sâniyye”ye yükseltidi. kendisine önerilen Diyarbakır dışındaki daha büyük memuriyetleri, baba ocağından ayrılmamak için, kabul etmedi.  

Mehmet Tevfik Efendi, ölümünden birkaç yıl önce Diyarbekir Vilâyeti Nüfus Nazırı oldu. İlin güneyi ile güneybatısındaki Kürt ve Arapları nüfus kaydına geçirdi. Ancak bu görevden döndükten sonra yorgunluktan göğsünde meydana gelen rahatsızlık yüzünden, henüz 39 yaşındayken öldü.  

  Tevfik Efendi; ilmen yüksek, fikren yenilik sever, ahlâken fev­kalâde gerçekçi olduğu ve ikram yapmaktan hoşlandığı gibi, ölünceye kadar beş vakit namazını kılmış olan bir kişiydi. Ölüm yatağında bile namazını gözleriyle kılmaktan geri kalmamıştı. Her sabah namazından sonra Kuran-ı Kerîm’den ve Delâil-i- Hayrât’tan birer cüz okumayı alışkanlık haline getirmişti. Yaşamı boyumca işret ve başka hiçbir haram olan şey yapmamıştı… 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Savaşı) sırasında ordu­ya yardımlar toplanırken de Tevfik Efendi'nin, malî gücünün üstünde bir cömertlik gösterdiği bilinmektedir. İnsan olmanın tüm özelliklerini kişiliğinde toplamış olmakla birlikte, güçlü bir kalem ve hizmet anlayışına da sahipti.

KAYNAKÇA: 1877 Diyarbekir Salnamesi (9. Sâlnâme, s. 96),  Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. II, s. 6-14, 2. Basım 1997).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör