Kut Hüseyin Paşa

Osmanlı Valisi

Doğum
-
Ölüm
00 Temmuz, 1825

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. ? - Ö. Haziran-Temmuz 1825, Alacahan). Hüseyin Paşa Anapalıdır. Hasekilikten yetişip kimi iltizamlarla (vergilerin toplanması işiyle) Rumeli’de gezip şöhret ün ve Edirne Bostancıbaşısı olmuştu. Dağlı eşkıyanın tedibinde (ıslahında) hayli iş görüldüğünden, kendisine vezirlik sanı verilerek 1805’te Anapa Muhafızı yapıldı, bu görevde on beş yıl kadar kaldı. Sonra Kars, Konya ve 1822-1823 tarihleri arasında iki yıl Diyarbekir Valisi ve 1823/24’te ilaveten Rakka Valisi oldu. Mayıs-Haziran 1825’te vezirlik unvan kaldırılarak Bursa’ya sürüldü. Aynı yıl Haziran-Temmuz’da sürgün yerine giderken Alacahan civarında öldü. Öldüğünde yaşlı, muktedir ve hâlâ hırslıydı.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. II, s. 222, 1996). 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör