Lütfi Paşa

Tarihçi

Doğum
-
Eğitim
Enderun (Saray Okulu)

Tarihçi (D. 1488, ? - Ö. 1562, Dimetoka). Arnavut asıllıdır. II. Beyazid döneminde Enderun’da iyi bir öğrenim görerek yetişti. Yavuz Sultan Selim zamanında çeşitli devlet memurluklarında yükselerek sancak beyliği, beylerbeyliği, birkaç defa vezirlik (bakan) ve sadrazamlık (başbakan) yaptı (1539). Kanunî’nin kız kardeşi olan eşiyle arası açılınca nikâhı feshedilerek görevinden alındı ve yüksek bir aylık bağlanarak Dimetoka’da zorunlu ikamete tabi tutuldu (1541). Hayatının sonraki yıllarında tümüyle eserlerini yazmakla meşgul oldu. Şairliği de olan Lütfi Paşa’nın asıl önemi, Tevârih-i Âli-i Osman adlı tarihi ile daha çok bozulan düzen ve gelenekler konusunda kaleme aldığı Âsâfname adlı eseri dolayısıyladır.

ESERLERİ:

Tevârih-i Ali Osman (1554 yılına kadarki Osmanlı tarihi, 1923), Âsâfname (1910, Latin harfleriyle A. Uğur tar., 1982), Halasu’l-Umme fi Marifeti’l-Eimme (Süleymaniye Kütüphanesi, Arapça, satır araları Türkçe).

Ayrıca fıkıh ve kelam konularında Arapça yazılmış yirmiye yakın kitabı vardır.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri III (1975), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör