Lütfi Filiz

Tasavvufçu, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Fânî

Tasavvufçu şair ve yazar (D.1911, Tire / İzmir – Ö. 2007, İstanbul). Şiirlerinde Fânî mahlâsını kullandı. Eğitim hayatı on üç yaşına kadar sürdü. Sultan Reşat, Sultan Vahdettin dönemlerinden sonra Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilanına kadarki büyük değişimi çocuk gözleriyle gözlemledi. On üç yaşına kadar devam ettiği okul hayatı, medreselerin kapanmasından sonra sona eren Lütfü Filiz’in okuma aşkı tüm ömrüne yayıldı. Hayatını kazanmak için elli altı yıl boyunca saatçilik mesleğini sürdürdü.

Otuz dört yaşında iken gönlündeki büyük kaynama ona tasavvuf büyüklerinden Osman Dede’yi buldurdu, talebesi oldu. Bu beraberlik Osman Dede’nin beş yıl sonra dünya aleminden ayrılmasına kadar devam etti. Tasavvuf yolunda ikinci hocası Azîz Şenol’dur. Yirmi üç yıl onun yanında bulundu. Şenol’un vefatından sonra sohbet halkasını sürdürdü. Lütfi Filiz, 2007 yılında İstanbul’da vefat etti. Doğum yeri olan İzmir’in Tire ilçesinde toprağa verildi.  

ESERLERİ:

ŞİİR: Fânî Divanı (2002), Fânî’den Öğütler (2003).

TASAVVUF: Noktanın Sonsuzluğu (4 kitap).

KAYNAK: Lütfü Filiz / Noktanın Sonsuzluğu (1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (c. 4, 2007; c. 11, 2009), Türkiye Kültür ve Sanat 2008 Yıllığı (2008).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör