Kirkor Zohrab Efendi

Öykü Yazarı, Siyasetçi

Doğum
26 Haziran, 1861
Ölüm
-
Eğitim
Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Mühendislik Enstitüsü (Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi), İstanbul Ünivers
Burç

Öykü yazarı, siyasetçi (D. 26 Haziran 1861, İstanbul – Ö. 1915). Beşiktaş Makruhyan Ermeni Okulu, Ortaköy Tarkmançats Ermeni Okulu, Katolik Lusavoriçyan Okulunda okudu. Galatasaray Mekteb-i Sultani’si bünyesindeki Mühendislik enstitüsünü 1879’da bitirdi. Galatasaray Sultanisi Hukuk Bölümüne kaydoldu, Darülfunun’un yeni açılan Mekteb-i Hukuk Bölümünde üç yıllık eğitimini tamamladı (1884). 1884’de Edirne’ye gidip vilayet nezdindeki özel kurul önünde verdiği sınavla “birinci sınıf avukat” diplomasını aldı. 1908’de avukatlığı engellendiği, istibdat rejimiyle de barışık olmadığı için Fransa’ya gitti. Ardından, Meşrutiyetin ilanıyla birlikte İstanbul’a döndü. Avukatlığın yanı sıra Darülfunun’da Ceza Hukuku müderrisliği yaptı, Ceza Kanunu’nda değişiklik yapacak komitede üye olarak yer aldı. 1915 yılında İttihat ve Terakki hükümetinin “Ermeni tehciri” politikası çerçevesinde, Erzurum mebusu Vartkes Serengülyan’la birlikte tutuklanıp Konya’ya, ardından Adana ve Halep’e gönderildi. Halep’ten Diyarbakır Harp Divanına sevk edilirken yolda çetebaşı Çerkez Ahmet ve Nazım tarafından öldürüldü.

İlk yazıları Lırakir gazetesinde yayımlandı. Ünlü mizah yazarı Hagop Baronyan’ın başyazarlığında, Yergrakunt  (Yerküre-1883-89) adlı bir edebiyat dergisi çıkardı (1883). Arpiar Arpiaryan’dan ve realizm akımından etkilendi. Eğitici, halkı bilinçlendirici yazılar yazmaya yöneldi. Yergrakunt’ta Anhedatsadz Serunt Mı (Yok Olan Kuşak) adlı romanı tefrika edildi (1885). 1891’de A. Arpiaryan’ın kurduğu Hayrenik (Vatan) gazetesinde yazmaya başladı. Hırant Asadur ve Dikran Gamsaragan’la birlikte Masis haftalık dergisini çıkardı (1892). 1909’da Azadamard’da (Özgürlük Mücadalesi) yazmaya başladı. “Eçer Uğevori Mı Orakren” (Yolcunun Güncesinden Sayfalar) başlığı altında Avrupa gezi notlarını tefrika etti (1909). Osmanlı Hürriyet ve Teavün-ü Millî Cemiyetine üye oldu (1909). Ahrar Partisi paralelinde, liberal fikirleri ve etnik gruplar arasında eşitliği savundu. Önce Ermeni cemaat meclisine üye seçildi, sonra üç kez seçim kazanarak yedi yıl üyeliğini sürdürdüğü Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında İstanbul mebusluğu yaptı. Bu süre boyunca milletler arasında dost ve kardeşçe ilişkilerin ve toplumsal eşitliğin kökleşmesi yönünde düzenlemeler yapılmasına çalıştı; doğu vilayetlerinde can ve mal güvenliğini sağlayacak reformların önemini savundu; güçlü bir donanma kurulması, bedelin kaldırılıp gayrimüslimlerin de askere alınması, “gayrimeşru çocuk” kavramının terk edilmesi, kadınlar lehine yasal değişiklikler yapılması yönünde ve daha birçok konuda etkili Meclis konuşmalarıyla tanındı.

ESERLERİ (Öykü):  

Hymıdanki Tsayner (1994), Osmanlı Meclisinde Bir Ermeni Mebus (2001), Hayat, Olduğu Gibi (2000).

HAKKINDA: Kirkor Zohrab / Osmanlı Meclisinde Bir Ermeni Mebus (2001).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör