Mehmet Süleyman (Avanzade)

Yayıncı, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
Tıbbiye Mektebi (Tıp Fakültesi) Eczacılık Bölümü

Yazar, yayıncı (D. 1871, İstanbul - Ö. 1922, İstanbul). Beşiktaş Askeri Rüştiyesi (Askeri Ortaokul, 1890) ve Tıbbiye Mektebi (Tıp Fakültesi) Eczacılık Bölümü (1893) mezunu. Bir süre Haydarpaşa ve Yıldız hastanelerinde çalıştıktan sonra yazı ve yayın hayatına atılarak çeşitli dergilerde yazılar yazmaya, kitaplar yayımlamaya başladı. 1902 yılında Musavver Terakki dergisinin yayınları Rusya’nın tepkisini çektiğinden 1903’te Kudüs’e sürgün edildi. Burada dört yıl kaldı, 1907’de Kahire’ye kaçtı. II. Meşrutiyet’in ilanı (1908) üzerine İstanbul’a döndüğünde yüzbaşı rütbesiyle Sıhhiye-i Askeriye Tercüme ve İstatistik Kısmına memur olarak atandı.

1912’de binbaşılığa terfi ederek Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesinde ecza müfettişi olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye, Afiyet, Güzel Prenses, Hür Çocuk gibi çeşitli dergiler çıkardı. Ahmet Midhat Efendi’nin yaptığı gibi neredeyse her konuda halka yönelik telif ve çeviri kitaplar yayımladı. Kadınlar için ilk yıllık olan Nevsal-i Nisvan’ı çıkardı. Telif ve çeviri yüzden fazla eseri vardır. İstanbul’da Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

BAŞLICA ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Muharrir Kadınlar (1892), Musavver Fenni Eğlenceler (1. ve 2. Kısımlar 1892, 3. Kısım, 1894), Çocuklara Mahsus Hikâye Cüzdanı (1896), Receb’in Nişanlısı (1898), Ahrar mı, İttihat mı (1911), Gençlerde İstimna Bilyed (1912), Eczacılara Mahsus Muhtıra (1913), Ayna ile Keşf-i İstikbal (1914), İdrar Tahlili (1914), Kısır Kadınlar (1914), Kızları Nasıl Evlendirmeli (1914), Musavver ve Mükemmel Kıyafetname (1914), Rehber-i Muamelat-ı Zevciye (1914), Tılsım, Sihir, Büyü: Bizdeki Tesirat ve Tatbikat (1914), Aza Seğirmesi (1915), Aile Aşçısı - 100 Türlü Çorba Pişirmek Usülü (1919), Alman Kadınları (1919), Almanlar Gibi Kuvvetli ve Uzun Boylu Nasıl Olmalı (1919), Almanya Tarihi (1919), Baha ile Şefika (1919), Gözlerdeki Esara ve Göz Hıfzıssıhası (1919), İngiliz Kadınları (1919), Kuvvet İlaçları (1919), Semirmek Usulleri ve Zayflamak Çareleri (1919).

ÇEVİRİ: Sefiller (V. Hugo’dan, 1911), Monte Kristo (A. Dumas Pere’den, 1911).

KAYNAK: H. Avan / Avanzade Mehmet Süleyman (Aylık Ansiklopedi, c. 4, s. 1388, 1949), Mustafa Kutlu / Avanzade Mehmed Süleyman (TDE Ansiklopedisi, c. 6, 1976-98), H. Bingöl / Kitabiyat Vadisinde Unutulan Bir Halk Yazarımız: Ecz. Bnb. Avanzade Mehmed Süleyman (Tarih ve Toplum, Nisan 1992), Erol Üyepazarcı / Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes (s. 146-147-151,1997), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör