Mehmet Suphi Ezgi

Müzik Tarihi Araştırmacısı, Müzisyen, Araştırmacı

Doğum
Ölüm
12 Nisan, 1962
-

Besteci, müzik tarihi araştırmacısı (D. 1869, İstanbul – Ö. 12 Nisan 1962, İstanbul). Ortaöğreniminden sonra girdiği Askerî Tıbbiyeden tabip yüzbaşı olarak mezun oldu (1892) ve Bingazi’deki 58. Alay’ın birinci taburuna doktor olarak atandı. Psikiyatrist olarak uzun süre burada görev yaptı. Bu arada Osmanlı - İtalyan savaşına katıldı ve 1913 yılında İstanbul’a döndü. Birinci Dünya Savaşı yıllarında miralay rütbesiyle Beykoz Serviburnu Emrâz-ı İntaniyye Hastanesi başhekimliğinde bulundu. İstiklal Savaşı başladıktan sonra Anadolu’ya geçti ve Ankara Merkez Hastanesi başhekimliği yanında çeşitli yerlerde doktorluk yaptı. Cumhuriyet’in ilânından hemen sonra askeriyedeki görevinden emekliye ayrıldıysa da dokuz yıl daha çeşitli yerlerde hükümet ve belediye tabipliği gibi resmi görevlerde bulundu. 1932 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Tarihi Türk Mûsikisi Eserlerini Tasnif ve Tespit Heyeti üyeliğine tayin edildi. Bu kuruldaki çalışmaları on beş yıl sürdü. Fransızca yanında Arapça ile Farsçaya vâkıf ve müzikten dinî ilimlere kadar uzanan çeşitli alanlarda geniş bir kültüre sahipti.

ESERLERİ (Mûsıkî):

Türk Musikisi Klasiklerinden İlâhiler 1-3 (1931-1933), Nazarî Amelî Türk Musikisi 1-5 (1933-1953), Türk Musikisi Klasiklerinden Bektâşi Nefesleri 4-5 (1933), Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevî Ayinleri 6-18 (1934-1939), Hâfız Mehmed Zekâî Dede Efendi Külliyâtı 1-3 (1940-1943), Evc Bûselik Mâhur Bûselik Muhayyer Bûselik, Nevâ Bûselik, Bûselik, Hisâr Bûselik Fasılları (1943), Türk Musikisi Klasiklerinden Temcit N’at-Salat-Durak (1945), Tanbûrî Mustafa Çavuş’un 36 Şarkısı (1948).

HAKKINDA: Bedi N. Şehsuvaroğlu / Türk Musikisi ve Dr. Subhi Ezgi (Musiki Mecmuası, sayı: 171, 1962, s. 71-76), Hayri Yenügün / Subhi Ezgi ve Nedîm’in Şiirleri (Musiki Mecmuası, sayı: 206, 1965, s. 39-41), Salahattin Göktepe / Büyük Müzisyenler Ansiklopedisi (1962, s. 310), Ahmet Say / Müzik Ansiklopedisi (1985), İsmail Baha Sürelsan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 12, 1995, s. 51-52).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör