Mehmet Soysaldı

Tefsir Profesörü, Araştırmacı Yazar, Öğretim Üyesi, Akademisyen

Doğum
20 Ocak, 1962
Eğitim
Medine-i Münevvere İslâm Üniversitesi
Burç

Akademisyen, İlahiyatçı, Tefsir Profesörü, Öğretim Üyesi, Araştırmacı Yazar. 20 Ocak 1962, Nevşehir doğumlu. Nevşehir İmam Hatip Lisesi ve Medine-i Münevvere İslâm Üniversitesi (1987) mezunu. 19 Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Arapça öğretim görevlisi olarak (1989) çalıştı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilimi Dalında yüksek lisans (1990), 19 Mayıs Üniversitesinde doktora (1987) yaptı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde doçent (1998), Fırat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümünde profesör (2005) oldu.

Bu üniversitede İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. Üniversite Senatosu üyesi (1999-2002), Üniversite Yönetim Kurulu üyesi (1999-2002), İlâhiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi (1999-2002), dekan yardımcısı (1995-2002), Temel İslâm Bilimleri Bölümü başkanı (2001-2004), Tefsir Anabilim Dalı başkanı gibi idari görevler yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Soysaldı, 4 Eylül 2019’da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilim Dalı Profesörü olarak göreve başladı.

 

 

Makaleleri:

 

 

Makalelerini; Journal of Dırasaat, FÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, FÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Tasavvuf, İslâmî Araştırmalar, Diyanet İlmi, EKEV Akademi dergilerinde yayımladı. Bilimsel toplantılarda çok sayıda bildiri sundu, konferanslar verdi.

 

 

ESERLERİ (İnceleme):

 

Nüzulünden Günümüze Kur’an İlimleri ve Tarihi (1996), Kur’an-ı  Kerim’e Göre Dua (1996), Kur’an Semantiği Açısından İnançla İlgili Temel Kavramlar (1997), Kur’an ve Sünnet Işığında İbadet Tarihi (1997), İmam eş-Şafi’i ve Tefsir Anlayışı (1998), Kur’an’da Kavram Araştırmaları (1998), Kur’an ve Sünnet’e Göre Evlenme ve Boşanma (1999), Kur’an’ı Anlama Metodolojisi (2001), Nüzûlünden Günümüze Kur’an ve Tefsir (2001), Dinî Hitabet (2002).

 

KAYNAKÇA: Prof. Dr. Yakup Çiçek-Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Prof. Dr. Mehmet Soysaldı NEVÜ İlahiyat Fakültesinde göreve başladı (fibhaber.com, 04.09.2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör