Mehmet Sıtkı Akozan

Yazar

Ölüm
Eğitim
İstanbul Darülfünunu (İstanbul Üniversitesi)

Yazar (D. 1889 [veya 1890], Kesriye kasabası / Makedonya – Ö. 1947, İstanbul). Şebinkarahisarlı Çubukçuoğularından Müftü Ahmed Hamdi Efendi’nin oğludur. İlk ve orta İlk ve orta tahsilini Makedonya’da yaptıktan sonra İstanbul Darülfünununa girdi ve buradan mezun olduktan sonra öğretmenliklerde ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde bulundu. Gazetelerde muhabirlik, Alman Lisesinde Türk edebiyatı öğretmenliği yaptı.

ESERLERİ:

Kervan, Âveng-i Yârân, İleri Geri, Oğlumun Defteri, Dîvançe-i Şinaver, Zayiât, Salâ-yı Cihâd, Lâmia, Dul Kadın, Dikenler ve Küllüknâme.

HAKKINDA: Seyfullah Çiçek / Giresunlu Şairler (1997), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002).

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör