Mehmet Sıtkı

Şair

Ölüm
20 Mayıs, 1932

Şair (D. 1882, İskeçe / Yunanistan - İstanbul, 20 Mayıs 1932, İstanbul). Hukuk Mektebi mezunu. Yazılarını öğrenim yıllarından itibaren İrtika, Musavver Fen ve Edep, Terakki, Malumat gibi dergilerde yayımladı. 1906 yılında Erzurum’a, daha sonra Hınıs’a sürüldü. Erzurum Valisi Nâzım Paşa’nın aracılığıyla, İstanbul’da kalmamak ve yazı yazmamak koşuluyla bağışlanarak Gümülcine’ye gönderildi. Gümülcine’de Mutasarrıf Mazhar Müfit Bey’in telkiniyle İttihad ve Terakki Cemiyetine girdi.

Meşrutiyet döneminde Drama ve Selanik’te Kâinat gazetesini yayımladı, Zaman gazetesinde çalıştı. Sınava girerek 1910’da öğretmenliğe başladı. Edirne Sultanisinde edebiyat okuttu. Millî Mücadele yıllarında Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinde görev aldı. Yunanlılar tarafından idama mahkum edilmesi üzerine Bulgaristan’a sığındı. Eskicuma Mekâtib-i İslâmiye müdürlüğünde bulundu. Son yıllarında Edirne ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı.

ESERLERİ:

Leylak (1901), Hüsn-i Melul (1911), Mezar, Ömr-i Harab, Serab, Muhacceret.

Kara Günler ve Meriç Ağlarken adlı basılmamış iki eseri daha vardır.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. 3, 1930-42), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1976-98), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör