Kıbrıslı Âşık Kenzi

Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Kasım (asıl adı)

Şair (D. 1795, Kıbrıs – Ö. 1840, Edirne). Asıl adının Kasım olduğu şiirlerinden anlaşılmaktadır. Küçük yaşta Kıbrıs’tan ayrılarak Anadolu’ya geçti, Osmanlı İmparatorluğunun birçok yerini dolaştı, evlenerek Edirne’ye yerleşti. Bektaşi tekkelerinde yetişti. Geçimini kahvehanelerde saz çalarak sağladı. Kıbrıs’la ilgisini kesmeyen Âşık Kenzi, 1833 yılında Rumların isyan çıkarması üzerine Kıbrıs’a gitti. Adada olup bitenler onu duygulandırdı ve meşhur Kıbrıs Destanı’nı orada yazdı. 1826’da patlak veren Reşid Mehmed Paşa komutasındaki Türk - Yunan savaşlarına da katıldığı anlaşılan Kenzi, Mesolongi ve Atina çarpışmaları üzerine üç destan yazdı. Bir divan oluşturacak kadar şiir bıraktı. Şiirlerinin çoğu aruz vezniyledir. Harid Fedai tarafından düzenlenmiş Divan’ında kasideler, tarihler, gazeller ve destanlar bulunmaktadır. Kabri Edirne’de Musalla Bakkalı önündeki mezarlığındadır.

“Bir bakarsınız Kalkandelen’dedir, çok soğuk geçen 1245 (Miladi 1829) kışını, ya da Abdurrahman Rasim Paşa’nın kale yaptırdığını anlatır; bir bakarsınız Üsküp’tedir, Üsküp Nazırı Hasan Bey’in paşa olmasına tarih düşürür; ya da Yanbolu’da, Tiran’dadır. Şehir meydanına birer saat kondurulduğunu izleyip yazarken ‘Yanya mahbublarının aklını perişan eylediği’ni de eklemeyi unutmaz. Kenzi’nin Kıbrıs sevgisi tutku halindedir. (…)

 “Kenzi’nin en büyük emeli aruzla şiir söylemek ve divan şairleri gibi bir divan oluşturmaktı. Ancak belli bir öğrenim düzeyinden geçmemiş öbür halk şairleri gibi Kenzi’de de aruz yanlışlarına sık sık rastlanmaktadır. Yalnız, kelime hazinesi bakımından aruzla söylemeğe meraklı öbür halk şairlerinde rastlanamayacak denli, dolu bir dağarcığı vardır. Hele, uyak endişesiyle kullandığı bir bölüm sözcükler, değme sözlüklerde bile bulunmaz.” (Harid Fedai)

HAKKINDA: Ahmed Badi Efendi / Riyâz-ı Belde-i Edirne, Harid Fedai / Âşık Kenzi (c. 1, 1989) - Türk Bankası Kültür-Sanat Dergisi (sayı: 14, Ocak 1994 - sayı: 15, Eylül 1994 - sayı: 16, Mart 1995) - Kıbrıslı Aşık Kenzi Divanı (1993), Zübeyir Yılmaz - Ramazan Okumuş / Kıbrıs Türk Şiiri (1992), Ahmet An / Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör