Ketencîzâde Mehmet Rüşdî Efendi

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm
25 Mayıs, 1916
Diğer İsimler
Ketencizâde, Rüşdî, Ketencizâde Rüşdî

Mutasavvıf, şair (D. 1834, Erzurum – Ö. 25 Mayıs 1916, Erzurum). Şiirlerinde Ketencizâde, Rüşdî, Ketencizâde Rüşdî mahlaslarını kullandı. Erzurum’da iyi bir medrese öğrenimi gördü. Kavak Camiinde kısa süre müezzinlik, daha sonra Ulu Camiinde imam-hatiplik yaptı. Bu nedenle “Ulu Camii İmamı” olarak şöhret buldu. Tasavvuf ehli bir âlim ve şairdi. Önce Nakşibendî şeyhi Kishalı (Tortumlu) Feyzullah Efendi’ye, daha sonra da Bursalı Şeyh Süleyman Efendi’ye, en sonunda da Bitlisli Şeyh Küfrevî’ye bağlandı. Hayatının önemli bir bölümü gurbette geçti, Bursa ve İstanbul’da bulundu, hacca gitti. Divan ve tekke tarzı şiirler yazdı. Şiirlerinde Bağdatlı Rûhî, Fuzûlî ve Nâbî’nin etkisi görülür. Hemen her konuda şiir söylemekle birlikte, daha çok tasavvufî konularda yazdı. Şiirlerinde genellikle aruz veznini kullandı. Zamanına göre sade bir dil kullandı. Şairliğinin yanı sıra önemli bir yönü de hattatlığıdır, birçok mezar kitabesi ve levha yazmıştı.

ESERLERİ:

Dîvân, Mevlid.

HAKKINDA: Naci Elmalı / Erzurumlu Ketencizâde Mehmet Rüşdî Efendi (tsz.), Hasan Ali Kasır / Erzurum Şairleri (1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör