Ketenci Ömer Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm
-

17. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. ? - Ö. 1626 civarı, Antakya). Ömer Paşa aslen Manavgatlı olup Mehmet Paşa’nın babasıdır. Kapı ağası çıraklığından çavuşbaşı olmuş ve matbah (mutfak) eminliğine getirilmiştir. 1597/98’de çavuşbaşılıktan azledildikten sonra beylerbeyi (vali) oldu. 1603/04’te Diyarbekir Valisi ve bu görevden alındıktan sonra Eflak ve Boğdan beylerini atama ve tayine memur edildi. Sonra 1623’te Trablusgarp ile Antakya Valisi oldu. 1625/26 tarihlerinden sonra orada öldü… Ketenci Mescidi’ni yaptırmıştı. Topcubaşı Abdülkerim Ağa bu mescide sonradan minber koydurmuştur.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. III, s. 584, 1996).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör