Kerim Sadi

Araştırmacı, Yazar

Doğum
Ölüm
12 Ağustos, 1977
Eğitim
İstanbul Sultanisi (İstanbul Lisesi)
Diğer İsimler
Ahmet Nevzat Cerrahoğlu (asıl adı), A. Cerrahoğlu

Araştırmacı-yazar (D. 1900, İstanbul - Ö. 12 Ağustos 1977, İstanbul). Asıl adı Ahmet Nevzat Cerrahoğlu. 1960 sonrası yayımlarında A. Cerrahoğlu başta olmak üzere değişik imzalar kullandı. Dilbilimci Ahmet Cerrahoğlu ile karıştırılmamalıdır.  İstanbul Sultanisi'ni bitirdikten (1919) sonra bir süre tıp fakültesinde öğrenim gördü; ancak bitiremedi.

İlk yazısı 1918’de Ahenk (İzmir) gazetesinde çıktı. Aydınlık dergisinin kurucularından olan Kerim Sadi, 1930-50 yılları arasında İnsaniyet Kütüphanesi başlığı altında kırk kadar telif ve çeviri risale yayımladı. Aynı yıllarda üniversite çevrelerinde Marksizm konusunda yaptığı tartışmalarla tanındı. Türkiye’de ilk Marksist teorisyenlerden sayılmakla birlikte bu alanda ciddi bir eser bırakmadı.

“Her değere dost, her sahteye düşman. Önce, mabedi bezirgânlardan temizler Kerim Sadi. Sonra, habercisi olduğu düşünceyi bütün vecdi, bütün şiiriyeti ile kitaplaştırır. Doğu’dan kopmayan Batı, yobazlaşmayan iman.

“Kerim Sadi, bir düşünce dünyasını yarım asır dev omuzlarında taşıdı. Cangılda keman çalmakla geçti hayatı. Çölde vaazlar veren çilekeş. Bir parça Sadi, bir parça Faust. Oynak zekâsıyla Fransız, derin tecessüsü ile Alman, diyalektik virtüozu olarak Grek, tevazuu -isterseniz gururu deyin- kibarlığı, çelebiliği ile yüzde yüz Osmanlı.

“Kerim Sadi, Türk sosyalizminin Plehanov’udur.” (Cemil Meriç)

BAŞLICA ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Ahmet Haşim (1933), Şevket Süreyya’nın Hatıralarına Dair (1934), Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri ve Tarihi Maddecilik (1941), Türk Kleopatrası (1948), Namık Kemal (1952), Bir İslâm Reformatörü - Mehmet Akif (1964), Nazım Hikmet’in İlk Şiirleri (1969), Türkiye’de Sosyalizm (1965), Türkiye’de Sosyalizmin Tarihine Katkı (1975).

ÇEVİRİ: Sosyalizm Tarihi (Max Beer’den, 1965).

HAKKINDA: F. Berke / Yazı Hayatının 50. Yılında Kerim Sadi (1969), Büyük Larousse (c. 11, s. 6638, 1986), Ana Britannica (C. 13, s. 205, 1987), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Cemil Meriç / Bu Ülke (2004), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006), Dücane Cündioğlu / Bir Adam Düşününüz ki (Yeni Şafak gazetesi, 2 Temmuz 2007).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör