Mehmed Said Efendi

Şair

Doğum
Ölüm
-

19.-20. Yüzyıl şairlerinden (D. 1860 - Ö. 1920). Diyarbekirli Mehmed Said Efendi, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Bazı memuriyetlerde bulundu. Daha sonra serbest çalışmayı tercih etti. Şairliğiyle ünlü Said Efendi hakkında dönemin aydın ve yazarlarından Abdulgani Bulduk Bey, onun iki kitap tutacak çoğunlukta şiirleri olduğunu söylerdi. Şiirlerinin bir bölümü Dicle ve Diyarbekir’de Dicle gazetelerinde yayımlanmıştır. 1920’de ölmüştür. Ekte bu şiirlerden biri örnek verilmektedir.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 4, s. 10, 2003), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

HÂTIRA-I ŞEBÂB’DAN BİR PARÇA

Tabib sa'y eyleme müthiştir sînemdeki yâre

Yazılmıştır ezelden levha-i bahtımda bîçare

 

Söner mi âteş-i sevdayım tûfân ile asla?

Tutuşmuştur yanar yok intifa gönlümdeki nâre

 

Hayalidir eden işgal akl u fikrimi her dem

Çıkar mı hatırımdan can versem de o mehpâre

 

Vefasın gösterir ağyare hayfâ o melek peyker

Mürüvvet beklemek artık hatâdır âşık-ı zâre

 

Devâ-i zahm-ı dil ancak cihanda vasl-ı cânândır

Tabib sa'y eyleme müthiştir sinemdeki yâre

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (c. 4, s. 10, 2003), (Dicle, 9 Şubat 1327).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör