Mehmed Sâbit Paşa

Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye (Mülkiye Fen Okulu)

Devlet adamı (D. 1825, İstanbul – Ö. ?). Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye (Mülkiye Fen Okulu, 1860) mezunu. Ticaret Nazırlığı (Bakanlığı), İzmir Valiliği; Resmo, Kandiye (Girit) sancaklarında kaymakamlık yaptı. Yenipazar, Zor, Bağdat, Ammâre, Süleymaniye mutasarrıflıklarında (üst yönetici) bulundu. 13 Ocak 1881’de emekliye sevk edildi. Müşevvikü’l-Evlâd (Çocukların Teşvikçisi, 1871) adlı basılı bir eseri vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör