Eyüp Sabri Akgöl

Milletvekili, Asker, Siyasetçi

Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Harbiye (Kara Harp Okulu)

Asker, siyaset adamı, milletvekili (D. 1876, Ohri / Makedonya – Ö. 1950, Ankara). Mekteb-i Harbiye’yi bitirdikten sonra Osmanlı ordusuna katılarak, Balkanlar’da yürütülen çete savaşlarında görev aldı. Daha sonra yasa dışı İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin ilk üyelerinden biri oldu. 1908’de, Meşrutiyet öncesinde komutanı olduğu birlikle Ohri’de dağa çıktı. Enver, Niyazi, Selahattin ve Hasan Tosun beylerle birlikle ayaklanmayı başlatanlar arasında yer aldı. 1910 yılında İttihad ve Terakki merkez-i umumi üyeliğine seçildi. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar bu partinin en üst kademe yöneticilerinden biri olarak çalıştı. Milli Mücadeleye katıldı, ilk TBMM’de Eskişehir milletvekilliği yaptı. Yeşil Ordu Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. 1923’te Meclis dışında kaldı. İzmir suikastıyla (1926) ilgili olarak, bir kısım eski ittihatçıyla birlikte İstiklal Mahkemesi’nde yargılandıysa da aklandı. 1935-1950 arasında V., VI., VII. dönemde Çorum ve VII. dönem ve VIII. dönem Erzurum TBMM milletvekili olarak Meclis’te yer aldı.

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularından birisi olan Eyüp Sabri Akgöl, 16 Ağustos 1950'de İstanbul'da öldü. Hürriyet Abidesi’nin arkasındaki Atıf Kamçıl'ın mezarının yanına defnedildi. Anılarının bir bölümünü “Bir Esirin Hatıraları”, “Gaziantep’te İngiliz Tecavüzünün Başlangıcı ve Türk Üserâsına Zulüm ve İşkenceler” adlarıyla yayımladı.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt 1986).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör