Cahit Öztelli

Edebiyat Araştırmacısı, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
Ölüm
24 Şubat, 1978
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü
Diğer İsimler
Hüseyin Cahit Öztelli, Leylâ Zaloğlu, Ruşen Yıldırım

Edebiyat ve folklor araştırmacısı (D. 1910, Erzincan - Ö. 24 Şubat 1978, Ankara). Tam adı Hüseyin Cahit Öztelli’dir. H. Cahit Öztelli, Leylâ Zaloğlu, Ruşen Yıldırım takma adlarını da kullandı. Tokat’ta Yeşilırmak İlkokulunu (1924), Gümüşhane Ortaokulunu (1928), Trabzon Lisesini (1936) bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü (1939) mezunu. Denizli (1940), Samsun (1943), Mersin (1946), Konya (1956) liseleri ile Ankara Atatürk Öğretmen Okulunda (1960), edebiyat öğretmenliği yaptı. Kurucusu olduğu Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğünde bulundu. Emekli olduktan (1971) sonra AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde halk edebiyatı dersleri verdi.

Yazıları 1940 yılından itibaren Halk Bilgisi Haberleri (Eminönü Halkevi yayın organı), İnanç (Denizli Halkevi yayın organı), Kopuz, 19 Mayıs (Samsun Halkevi yayın organı), Güney, Çağrı, Milliyet Sanat, Türk Folklor Araştırmaları, vd. dergilerde yayımlandı. Otuz yıl Türk halk edebiyatı ve folkloru alanında çalıştı. Âşık edebiyatı ile ilgili araştırmalarıyla tanındı. Pek çok âşığı gün yüzüne çıkararak bu alana önemli katkılar sağladı. Bu alanda her biri geniş kapsamlı araştırma olan yirmi civarında kitap yayımladı. Türk Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Türk Dili ve Edebiyatı ansiklopedilerine alanıyla ilgili maddeler yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Zileli Şairler (1944), Karacaoğlan (1952), Dertli ve Seyranî (1953), Köroğlu ve Dadaloğlu (1954), Küçük Folklor Çalışma Planı (A. Çiçekli ile, 1958), Nasreddin Hoca (Şakir Ülkütaşır ile, 1964), On Yedinci Yüzyıl Tekke Şairi Kul Nesimî (1969), Karacaoğlan: Bütün Şiirleri (1970), Pir Sultan Abdal: Bütün Şiirleri (1971), Yunus Emre Bütün Şiirleri (1971), Yunus Emre, Yeni Belgeler, Bilgiler (1971), Üç Kahraman Şair: Köroğlu-Dadaloğlu-Kuloğlu (1974), Sahte Şöhret Bir Ozan: Erzurumlu Emrah (1976), Şehzâde Bayezit’in Babası Kanunî’ye İran’dan Gönderdiği Son Mektup (1976), Belgelerle Yunus Emre (1977), Ercişli Emrah Üzerine Çalışmalar (1976, Türk Folklor Araştırmalar Yıllığı’nda), Pir Sultan’ın Dostları (1984).

ANTOLOJİ: Halk Türküleri (1953), Halk Şiiri (14-17. yüzyıllar, 1955), Halk Şiiri (18. yüzyıl, 1955), Evlerinin Önü (halk türküleri, 1972), Bektaşî Gülleri (Bektaşi ve Alevi şiirleri antolojisi, 1973), Uyan Padişahım (tarihi ve toplumsal olaylarla ilgili şiirler, 1976),

DİĞER: Söylev (Nutuk, M. Tuğrul ve S. Birsel’le, 1963), Resmî Yazışmalar Sözlüğü (1965).

KAYNAKÇA: Sivas Folkloru Cahit Öztelli Özel Sayısı (sayı: 68, Eylül 1978), Türk Folklor Araştırmaları Cahit Öztelli Özel Sayısı (sayı: 355, Şubat 1979), Nail Tan – İsmail Ünver Nasrattınoğlu / Ölümünün I. Yıldönümünde H. Cahit Öztelli Kaynakçası (İ. Ünver ile, 1979), Ölümünün 10. Yılında Cahit Öztelli (1988), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (1982), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Saim Sakaoğlu / Ölümünün 20. Yılında H. Cahit Öztelli (Türk Dili, sayı: 554, Şubat 1998), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör