Lütfî

Şair

Doğum
Ölüm

Şair (D. 1806, Kastamonu – Ö. 1881, Kastamonu). Kastamonu’da zamanın bilginlerinden öğrenim gördükten sonra sahaflık (eski kitap satıcılığı) ve attarlık (baharatçılık) yaptı. Uzunca bir süre İstanbul’da kalarak bilgisini genişletti. Kastamonu’ya dönüşünde tamamen bilim ve edebiyatla uğraştı. Mahvî, Hasbî, Sırrî, Hıfzî ve Şâdî Baba gibi döneminin Kastamonulu şairleriyle ilişkide bulunarak sanatını geliştirdi. Şeyh Şâban-i Velî Dergâhı zâkirbaşılığını (baş ilâhi okuyucu) yaptı. Tekke edebiyatına ait bilgilerin de içinde bulunduğu altı yüz sayfaya yakın şiir yazdı. Şiirlerinin bir fotokopisi (baskıya hazırlanmış olarak) Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu arşivindedir. Bu şiirlerin önemli bir bölümü Dîvân edebiyatı tarzındadır. Koşmalar yazarak âşık edebiyatı alanında da eserler vermiştir.

KAYNAK: Nasıh Çelenligil / İhsan Ozanoğlu /XIX. Asır Şairlerinden Kastamonulu Lutfî (Yeni Görüş, sayı: 1, 1939), Kastamonu Şairlerinden Lutfî (Ecevit, sayı: 3-4, 1994), Süleyman Şenel / Kastamonu Halk Şairleri Üzerine (Kültür ve Sanat, sayı: 27, 1995), Nail Tan / Kastamonulu Halk Şairleri (Halk Kültürü, 1985 / 2), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör