Mehmet Said Efendi (Müftizâde)

Şair

Doğum
Ölüm
31 Aralık, 1940
Diğer İsimler
Kâmi

Şair (D. 1860, Kayseri - Ö. 31 Aralık 1940, Kayseri). Kâmi mahlasını da kullandı. İlk bilgileri Hatuniye Medresesinde, müftü olan babası Hacı Enver Efendi ile Peşekerzade Hoca’dan aldı. Kayseri Rüştiyesini (ortaokul) bitirdikten sonra Hatuniye Medresesinde müderrislik yaptı, Sultani Mektebinde Farsça dersleri verdi. Son olarak Kayseri Cami-i Kebir hatipliği görevinde bulundu. Türkçe ve Farsça şiirlerinin bir bölümünü Kalem ve Servet-i Fünûn dergilerinde yayımladı. Şiirleri 1993 yılında Ahmet Emin Güven tarafından bir kitapta toplandı.

KAYNAK: Abdullah Satoğlu / Kayseri Ansiklopedisi (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör