Mehmet Nusret Efendi

Araştırmacı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
18 Ekim, 1930
Eğitim
İstanbul Fatih Medresesi

Siyaset adamı, araştırmacı (D. 1879, Erzurum - Ö. 18 Ekim 1930, İstanbul). TBMM kayıtlarında Som soyadı vardır. Aldığı görevlerden dolayı Erzurum’da “Alay Müftüsü Nusret Efendi” diye anılmaktadır. Erzurum Müftülerinden Ömer Fazıl Efendi’nin iki oğlundan biridir. Küçük yaşta babasını kaybetti. İlk ve ortaöğrenimini Erzurum’da, yükseköğrenimini İstanbul Fatih Medresesinde tamamladı. Erzurum’a geri döndükten sonra, 22 Ocak 1900 tarihinde 4. Ordu 25. Alay 4. Tabur İmamı olarak ordu hizmetine girdi. 15 Eylül 1906 tarihinde aynı görevle 2. Orduya atandı. 8 Ekim 19l2’de birliği ile Balkan Savaşı’na katıldı. Lüleburgaz ve Çatalca muharebelerinde savaştı. Savaş sonrası Erzurum’da bulunan 9. Kolordu 82. Alay İmamlığına getirildi. 13 Eylül l916’da Kafkas 10. Fırkası 28. Alayda görevlendirildi. Doğuda cereyan eden bütün çarpışmalara ileri hatlarda katılarak askerlere moral destek verdi ve komutanlarınca takdir edildi. Mütarekeden sonra 32.Alay 1. Tabura tayin olundu. Görevli olduğu kıtanın Zonguldak’ta görevlendirilmesi üzerine Aralık 1919’da Zonguldak’a gitti. Mart 1920 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

TBMM’nin Birinci Döneminde Erzurum Mebusu seçilen Gözübüyükzâde Ziyaeddin Bey’in Meclise katılmadan istifa etmesi üzerine, 28 Ağustos 1920’de onun yerine seçilerek 20 Ekim 1920’de Meclise katıldı. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde çeşitli görevlerde bulundu. Şer’iye-Evkaf, İrşad, Anayasa ve Millî Eğitim komisyonlarında çalıştı. Milletvekilliği dönemi içinde meclis kayıtlarına göre, sekizi gizli oturumda olmak üzere, toplam altmış dört konuşma yaptı. Üç soru önergesi ve dört kanun teklifi verdi. Milletvekilliğinin sona ermesinden sonra Erzurum’a döndü. Bir süre Erzurum’da kaldıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Soyadı kanunun yürürlüğe girince Som soyadını aldı. Evli idi, çocuğu olmadı. Mezarı İstanbul Merkez Efendi Mezarlığındadır. Tarihçe-i Erzurum adlı eserin 2005 baskısı, hemşehrisi Ahmet Fidan tarafından hazırlanarak Mehmet Nusret Som - Tarihçe-i Erzurum adıyla yayımlandı.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör