Mehmet Sabri Yetkin

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
-
-

İslâm bilgini (D. 1886, Amasya – Ö. ?). 1902’de İdadiden (lise), 1908’de medreseden mezun oldu. 1911’de feraiz (İslâm miras hukuku) alanında icazet (yeterlilik, diploma) aldı. Amasya Müftülüğünde müsevvid (müsvette yazan kâtip), Darülhilâfe Medresesi fıkıh (İslâm hukuku), Amasya Sultanîsi (lise) Arapça öğretmeni olarak görev yaptı. Amasya Darülhilâfe Medresesinde tarih-coğrafya, fıkıh (İslâm hukuku), feraiz, mecelle (İslâm hukuku muamelâtı) ve usûl-i intikal (miras hukuku usûlü) dersleri verdi. 1942’den sonra Amasya Kütüphanesi memuru olarak çalıştı ve Amasya Merkez müftülüğü yaptı.

ESERLERİ:

Arapça ve Farsça Zeyneliyye ve Künkü Kasidelerine Türkçe Şerh, Fatiha Suresi ve Ayetül Kürsîye Tefsir, Kasîde-i Lâmiyye’ye Mufassal Türkçe Şerh.

KAYNAK: Afşin Oktay - Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör