Mehmed Nûri

Bürokrat, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye

Bürokrat, şair (D. 1841, İstanbul – Ö. 1919, Edirne). Sıbyan Mektebinde (ilkokul) okuduktan sonra câmi derslerine devam etti. 1857’de Evkaf Nezareti (Vakıflar bakanlığı) Varidat Odasında çalışmaya başladı. Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye’den (Mülkiye Fen Okulu) mezun olduktan sonra Molva Kaymakam Vekilliğinde; 1885’te Rıdvan, 1886’da Mutki, aynı yıl Ahlat, 1890’da Hizan, 1897’de Garzan kaymakamlıklarında bulundu. 1898’de Siirt’e mutasarrıf (üst yönetici) vekili olarak atandı. 1902’de Sincan kaymakamı oldu. Bu görevde iken 1 Şubat 1919’da emekliye ayrıldı. 1886’da basılan Revnak adlı bir şiir kitabı vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör