Mehmed Nâzım Paşa (Şair)

Devlet Adamı, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Nazım Hikmet'in dedesi

Şair, devlet adamı (D. 1840, İstanbul - Ö. 1926, İstanbul). Şair Nâzım Hikmet’in dedesidir. Rüştiyeyi (ortaokul) bitirdikten sonra bir süre Adana, Konya, Bitlis, Halep, Kastamonu ve Mersin’de mektupçuluk (genel sekreterlik) yaptı. 1898 yılında Kayseri mutasarrıflığına atandı. Kayseri’de görev yaptığı dört yıllık süre içerisinde, Hunat Camii ile Seyyid Burhaneddin ve Zeynel Abidin türbelerinin kubbelerini tamir ettirdi ve önemli hizmetlerde bulundu. Kayseri’den sonra Diyarbakır, Halep, Konya, Sivas ve Selanik valisi olarak hizmet verdi. Mevlevi tarikatına bağlı idi. Abdülhamid döneminde gerçekleştirilen eğitim alanındaki gelişmeleri anlatan Ahd-i Şehriyari adlı eserinin dışında tasavvufla ilgili şiirleri ve yayımlanmış başka eserleri de vardır.

KAYNAKÇA: Fevziye Abdullah Tansel (Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 14, 1996), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. III, 2000), Abdullah Satoğlu / Kayseri Ansiklopedisi (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör