Mehmet Rüştü Bekit

Milletvekili, Devlet Adamı, Siyasetçi

Ölüm
04 Haziran, 1955
-

Devlet ve siyaset adamı, Cumhuriyet dönemi Diyarbekir milletvekillerinden (D. 1882, Köstence – Ö. 4 Haziran 1955). Babası Saraç Mehmetağaoğulları’ndan Ömer Efendi, annesi Esma Hanımdır. 1885 yılında ailesi İstanbul’a gelerek Fatih ilçesi Hocaüveyz Mahallesi Çeşnigir Sokağı’na yerleşti. Mehmet Rüştü Evkâf (Vakıflar) İhtisas Okulu’nu bitirdi. Evkâf Nezâreti (Vakıflar Bakanlığı) Masarifat Kâtibi, Muhasebe Kâtibi, Bütçe Kalemi memuru, Mebanii Hayriye Kalemi Mümeyyizi, Vakıflar Nezâreti Saymanlık Mümeyyizi, Muhasebe Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürü, Vakılrara ait Ayvalık Zeytinyağı Fabrikası yöneticisi olarak çalıştı. Mayıs 1928’de emekliye ayrıldı.

Bekit, TBMM III. Dönem (2 Eylül 1927- 4 Mayıs 1931) ara seçiminde Diyarbekir (Diyarbakır) Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Dönem sonunda (29 Haziran 1931) yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı ve bu görevi Şubat 1935 tarihine kadar sürdü. Ardından IV., V., VI. ve VII. Dönemde (3 Nisan 1939 - 8 Mart 1943) yine Diyarbakır Milletvekili seçildi. Bu yasama görevi yılları içinde Bütçe Komisyonunda çalıştı… Arapça bilen Bekit, Tevhide Hanımla evliydi.

HAKKINDA: Prof. Dr. İhsan Güneş / Türk Parlamento Tarihi - TBMM - V. Dönem 1935-1939 (II. Cilt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları No.: 26, 1939).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör