İslam alimi, şeyhülislam (D. 1846, İstanbul – Ö. 1918, İstanbul). Osmanlı İmparatorluğunun son ve Meşrutiyet devri Şeyhülislâmlarındandır. Ulemadan Ahıskalı Numan Efendi’nin oğludur. Medreselerde tahsilini bitirerek Müderris oldu, cami derslerinde icazetler verdi ve aynı zamanda Meşihat Dairesi’nin muhtelif memurluklarında uzun zaman görev yaptı. Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iye âzalığı ile reisliğinde ve uzun zaman Fetva Eminliğinde bulunduktan sonra Abdurrahman Nesip Efendi’nin yerine 1913’te Şeyhülislâm oldu ve bu makamda bir yıl kaldı. Onun yerine de Mustafa Hayri Efendi getirildi.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör