Mehmed Celal

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
26 Ocak, 1912
-

Şair ve yazar (D. 1867, İstanbul - Ö. 26 Ocak 1912). Düzenli bir öğrenim görmeden kendi kendini yetiştirdi. Paşa babasının başkanlığı sırasında atandığı Jandarma Dairesi kâtipliği ve mümeyyizliği görevleri uzun sürmedi. İçkiye aşırı düşkünlüğü nedeniyle emekliye ayrıldı. Evlendiği beş eşini de boşayan Mehmet Celal, sıradışı davranışları nedeniyle birkaç kez hastaneye yatırılarak tedavi gördü. Yenikapı Mevlevihanesi mezarlığına gömüldü.

Derbeder hayatına rağmen şiir, hikâye ve roman alanlarında verimli bir yazar oldu. Büyük Ada’daki aşklarını anlattığı şiirlerinden dolayı Ada Şairi olarak tanındı. Romantik bir anlatıma sahip hikâye ve romanlarında konuşma diline yakın açık ve sade bir dil kullandı. Şiir anlayışı itibariyle Servet-i Fünûnculara karşı çıkarak eski şiiri savunan Muallim Naci çizgisini benimsedi.

ESERLERİ:

ŞİİR: Adada Söylediklerim (1886), Gazellerim (1894), Zade-i Şair (1895), Âsâr-ı Celal (1896), Sürud (1896).

HİKÂYE-ROMAN: Orora (1886), Cemile (1886), Venüs (1886), Dehşet Yahud Üç Mezar (1886), Dâmenalûde (1887), Bir Kadının Hayatı (1890, yeni bas. 2001), Margarit (1890), Vicdan Azapları (1890), Küçük Gelin (1892), Mükâfat (1894), Zehra (1895), Müzeyyen (1898), İskambil (1899), Piyango (1900), İsmete Taarruz (1900), Kuşdilinde (1910), Leman (1910).

ELEŞTİRİ: Elvah-ı Masumâne ve Makalât-ı Edebiyye (1895).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), M. Fatih Andı / Ara Nesil Şairi Mehmed Celâl (1995), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TDE Ansiklopedisi (c. 6), Abdullah Pak / Bir Kadının Hayatı (Hece dergisi, Eylül 2001), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör