Levent Öztürk

İslam Tarihçisi, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslâm tarihi ve sanatları araştırmacısı. 1964, Bursa doğumlu. 1982’de Nazilli İmam Hatip Lisesinden, 1986’da Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitedeHz. Muhammed’in Habeşistan’la Münasebetleri çalışmasıyla yüksek lisans (1988) yaptı ve Haçlı Seferlerine Kadar Abbâsîler Devletinde Hristiyanlar: 751-1095” adlı teziyle doktor (1993) oldu. İstanbul Özel Doğuş Lisesinde (1989-93) öğretmen, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümünde araştırma görevlisi (1993-95) ve yardımcı doçent olarak (1995-97) çalıştı. 1997 yılında Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine geçti. 2002 yılında bu üniversitede doçent oldu, 1997-2002 yılları arasında bölüm başkanlığı görevinde bulundu.

Makaleleri; Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İslâm Araştırmaları Dergisi, Yeni Türkiye Dergisi, İSTEM, Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi dergilerinde ve ortak kitaplarda yayımlandı. Ulusal ve uluslararası toplantılara katıldı, bildiriler sundu. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı ve pek çok çeviri yaptı.

ESERLERİ (Araştırma):

İslâm Toplumunda Hıristiyanlar (1998), Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri (2001), Etiyopya’da İslâmiyet I (2001), Tarih Felsefesi (2001).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör