Evliyazade Hacı Mehmet Efendi

Belediye Başkanı, Devlet Adamı, İş İnsanı, Siyasetçi

Ölüm
-
-
Burç

İş, siyaset ve devlet adamı, İzmir belediye başkanlarından. Osmanlı devletinin son dönemlerinde, 1875 yılında birkaç ay, 1892-1895 yılları arasında da üç yıl kadar İzmir Belediye başkanlığı yapmış yerel yönetici ve iş adamıdır. I. Dünya Savaşı yıllarında oğlu Evliyazade Refik Bey de İzmir Belediye başkanlığı yapmıştır.

Evliyazade Hacı Mehmet Efendi, büyük ve uluslararası ilişkileri yoğun bir şehrin en ileri gelen ailelerinden birinin faal ferdi olarak yaşamış olmakla, çeşitli alanlarda pek çok tanınmış simanın dostluk ve akrabalık ilişkilerinin uzanabildiği bir isimdir.

Soner Yalçın'ın 2004 yılında yayımlanan ve “Evliyazade ailesi”ne genişçe yer verilen “Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı” isimli kitabında yer alan konuların eksenlerinden birini oluşturan kişidir. Bu kitaba göre kızı Makbule, Tevfik Rüştü Aras ile; bu evlilikten dünyaya gelen Emel, Fatin Rüştü Zorlu ile; bir diğer kızı Naciye'nin kızı Berrin, Adnan Menderes ile evlenmiştir. Oğlu Refik Efendi'nin kızı Beria da İttihat ve Terakki Partisi’nin önde gelenlerinden Doktor Nâzım Bey ile evlenmiştir.

KAYNAK: Soner Yalçın / Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör