Evliyâzâde Hacı Ali Rıza

Mutasavvıf, İslam Bilgini

Ölüm
Burç

İslâm bilgini, sufî. (Ö. 1900, Manisa). Manisa’da doğdu. İlk tahsilini babası Evliyâzâde Hacı İbrahim’den aldı. Halvetî tarikatı halifelerindendir. Yüksek tahsilini İstanbul’da tamamlayarak Manisa’da müderrislikle meşgul oldu. Birçok talebe yetiştirdi.

ESERLERİ:

Melceü’l-Müftiyyîn, Mir’ât Ta’lîkatı, Mirsâdü’l-Fuâd.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör