Ethem Paşa

Bakan, Asker, Çevirmen

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Harbiye (Kara Harp Okulu)

Asker, nazır, çevirmen (D. 1835, İstanbul – Ö. 1905, İstanbul). Mekteb-i Harbiye’yi bitirdikten sonra öğrenim için Fransa’ya gönderildi. Dönüşünden sonra Harbiye’de öğretmenlik, askeri okullarda müdürlük yaptı. Mekâtib-i Askeriye nazırı (1876), Erkân-ı Harbiye-i Umumiye başkan vekili (1880) oldu. Fransızcadan çevirdiği Fenn-i Harb, Fırka Tabiyesi, İğneli Tüfek Talimatnamesi adlı çeviri eserleri vardır.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (8. cilt 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör