Ethem Menemencioğlu

Siyaset Bilimci, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Siyasetbilimci, politikacı (D. 1878, İstanbul – Ö. 1963). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Doktorasını aynı yerde tamamladı. Dışişleri Bakanlığında görev alarak 1906’da Paris, 1909’da Lahey, 1910’da Bükreş, 1911’de Berlin Sefaretlerinde sekreterlik yaptı. Daha sonra aynı bakanlığa bağlı çeşitli birimlerde çalıştı. 1927’de Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) devletler hususî hukuku ve diplomasi profesörü oldu. 1942’de Afganistan Eğitim Başmüşavirliğine atandı. Bu görevde 1951 yılına kadar kaldı. Yurda döndükten bir müddet sonra emekliye ayrıldı. Politikaya atıldı ve önce Demokrat Parti, ardından Millet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi saflarında siyaset yaptı. 27 Mayıs 1960 sonrasında Adalet Partisi kurucuları arasına katıldı.

ESERLERİ:

HUKUK-SİYASETBİLİM: Kabine Usîl-i İdaresi (1913), Hukuk-ı Hususiye-i Düvel (1928), Lotüs Meselesi (1928), La Nouvel Alphabet Turc, Expliqué en Français (Fransızca İzahlı Yeni Türk Alfabesi, 1928), Amme Hukuku (1938), Devletler Umumî Hukuku (1938), Sosyal Hukuk ve Tamamiyet Nazariyesi (1938), Beynelmilel Camia Hukukunda Selâhiyet (1939), Medeniyet Nizamı.

ÇEVİRİ: Hukuk-ı Esâsiye (2 cilt, Anayasa Hukuku, Duguit’den, 1923-24), Cumhuriyette Vatandaş (T. Roosevelt’ten, 1924), Hakimiyet ve Hürriyet (Duguit’den, 1924), Faşizm (P. Giusepe’ten, 1932), Cemiyet Hukuku ve Devlet Nazariyeleri (L. Duguit’den, 1939).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör