Ethem Cebecioğlu

İlahiyatçı

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İlâhiyatçı. 1951, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1981) mezunu. Yüksek lisans (1983) ve doktorasını (1990) aynı yerde yaptı. 1991’de yardımcı doçent, 1993’te doçent, 1999’da profesör oldu. Aynı eğitim kurumunda öğretim üyesi olarak çalıştı ve Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Anabilim Dalı başkanı (1991) oldu. Yüksek lisans tezi: “Şevku’l İslâm Mustafa Sabri’nin Mevkifu’l Beşer’inin İlk 50 Sayfasının Çevirisi ve Değerlendirilmesi.” Doktora tezi: “Hacı Bayram-ı Veli ve Tasavvuf Anlayışı”. İlâhiyat fakültelerinde yayımlanan muhtelif dergilerde hakemlik, Tasavvuf ilmi ve akademik araştırma dergisi yayın kurulu üyeliği yaptı. Makaleleri, AÜİF Dergisi, İlim ve Sanat, Bizim Dergâh, Alperen, İlahiyat, Altınoluk, Tasavvuf dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Hacı Bayram-ı Veli ve Tasavvuf Anlayışı (1994), Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (1997), İmam-ı Rabbani Hareketi ve Tesirleri (1999), Veda Hutbesi ve Aktüel Değeri (İsmail Hakkı Ünal ile, 1999), Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi’nin Bazı Tasavvufi Kavramlara Getirdiği Metaforik Yaklaşımlar, İbn-i Arabi’ de Ontoloji Problemi, Sezgisel Bilginin Tasavvufi Değeri, Gazzali Öncesi Tasavvuf ve Değerlendirilmesi, XX.Yüzyıl Türkiye Evliya Tabakatı, İslâmın Yayılışında Sufilerin Rolü, Tasavvufta Panbioizm, Allah Dostları (2001).

ÇEVİRİ: Kelami Dergahından Hatıralar (Carl Vett’ten, 1993).

SADELEŞTİRME: Vahdet-i Vücud (Ferid Kam’dan, 1991), Ateizm Aynasında Tevfik Fikret (M.Ali Ayni’den, 1997).

HAKKINDA: Abdurrahman Karadeniz / Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (Hece dergisi, Ocak 1998).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör