Mehmet Rauf (Oyun Yazarı)

Oyun Yazarı, Yazar

Doğum
Ölüm
23 Şubat, 1918
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Oyun yazarı (D. 1882, İstanbul - Ö. 23 Şubat 1918). Ferik Atıf Paşa’nın oğludur. Romancı Mehmet Rauf ile karıştırılmamalıdır. Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu, 1902) mezunu. Devlet Şurası (Danıştay) İstinaf Mahkemesi Savcılığı, Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Bölümü Yunan ve İtalyan edebiyatı müderrisliği (1912-18) yaptı. Şiir, makale ve çevirilerini kendi çıkardığı Resimli Kitab Mecmuası’nda yayımladı. Daha çok oyunları ve edebiyat tarihi incelemeleriyle tanınmıştır.

ESERLERİ:

İNCELEME: Yunan Kadim Tarih-i Edebiyatı (1911), İtalyan Tarih-i Edebiyatı (1913).

OYUN: Tiraje (Raif Necdet ile, 1914), Pervane (1914), Nikâhta Keramet (1915), Ateş ile Barut Arasında (1915).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör